referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Charakteristika sociálnej pedagogiky
Dátum pridania: 22.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 458
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

Súčasná SP je charakteristická predovšetkým tým, že má :

1.verejný charakter – to neznamená, že je vykonávaná verejne, ale že je dostupná pre všetkých, že občan vie o existencii tejto formy pomoci

2.inštitucionálnu formu - bol vytvorený inštitucionalizovaný systém, ktorý garantuje požadovanú úroveň poskytovaných služieb, aby nedochádzalo k poškodeniu klientov

3.preventívny charakter – SP ako celok delíme na oblasť prevencie a oblasť nápravy, pričom platí, že je lepšie negat. soc. javom predchádzať ako následne riešiť dopad na spoločnosť.
Ťažisko SP sa presunulo z roviny následnej pomoci do roviny prevencie(vo verejnosti je známa predovšetkým prevencia v oblasti závislostí / drogy, alkohol...).

Prevencia:

- je organizovaná činnosť zameraná na predchádzanie alebo minimalizáciu patologických javov v spoločnosti.
- jej súčasťou je i normotvorba( tvorba zákonov, ktoré upravujú občian., polit. a soc.práva, soc. politika)
- znamená tiež tvorbu kvalitných soc. systémov ( sociálno-poistný systém, sociálna pomoc, dôch.zabezpečenie atď.)

4.pluralitu zdrojov – znamená možnosť využívať všetky dostupné zdroje pre potreby klientov.

Ide o využívanie ekonomických zdrojov potrebných na realizáciu soc.služieb, ekonomická náročnosť si vyžaduje špeciálnu prípravu jednotlivcov, ktorí pre organizácie tieto služby zabezpečujú.

Klient má možnosť vybrať si z ponuky štandardných a nadštandardných služieb a to nielen podľa kvality ponúkaných služieb, ale aj na základe dostupnosti v čase, priestore a podľa ekon. dostupnosti.

5.úzky vzťah medzi teóriou a praxou – narastajúce soc.problémy si vyžiadali prepojenie teórie s praxou.
Samotná prax ostáva zákl.impulzom pre rozvoj SP ako vednej disciplíny, no teória pomáha lepšie pripravovať profesionálov pre túto oblasť, čím skvalitňuje prax a zlepšuje šancu klienta na včasnú a odbornú pomoc.

6.subjektívny charakter
– SP je zameraná na riešenie subj.potrieb jednotlivca. Zdôrazňuje potrebu individuálneho prístupu ku klientovi, i keď prax berie do úvahy i objekt.príčiny ako sú nezamestnanosť, zdrav.postihnutie, konečné riešenie môže mať výlučne subj.charakter.

7.premenlivý charakter – premenlivosť SP je daná objektom jej skúmania – soc.problém, jeho charakter a spôsob riešenia úzko súvisí so soc.,ekon.,kult. a polit. podmienkami krajiny.

Základným predpokladom správnej voľby metód práce s klientom je preto zisťovanie aktuálnych makrospoločenských podmienok, ale i podmienok konkrétneho soc.priestoru, v ktorom sa klient nachádza.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.