referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Sociálny klient
Dátum pridania: 22.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 588
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

Klient je :

-osoba, ktorá aktívne vyhľadáva odborníka s cieľom požiadať ho o profesionálnu pomoc

-jedinec, ktorý sa ocitol v preňho neriešiteľnej situácii, po jej zhodnotení dospieva k názoru, že pre jej vyriešenie potrebuje odbornú pomoc

-človek, ktorý sa nachádza v obtiažnej životnej situácii, ktorú aj spoločnosť označuje za sociálne problémovú a chápe, že má v takejto situácii právo na ňou stanovenú mieru pomoci

-človek, ktorý hľadá pomoc, nie je vlastnými silami a prostriedkami schopný vyriešiť svoju kolíznu situáciu

Sociálny klient je:

- osoba, ktorá aktívne vyhľadáva odborníka s cieľom požiadať ho o odbornú, profesionálnu pomoc.
V sociálnej práci termín klient, alebo sociálny klient označujeme jedinca, ktorý sa ocitol v preňho neriešiteľnej situácii a z toho dôvodu prichádza požiadať sociálneho pracovníka o niektorú z foriem pomoci.

Pre sociálneho klienta je charakteristické, že :

-negatívne hodnotí problémovú situáciu

-nie je schopný nájsť riešenie svojho problému

-má aktívny prístup orientovaný na hľadanie riešenia

-dobrovoľne spolupracuje so soc.pracovníkom

Sociálnym klientom môže byť:

•jednotlivec

•rodina, stáva sa klientom vtedy, keď jej sociálne problémy presahujú možnosti riešenia v rámci rodinnej interakcie, pričom tieto problémy musia patriť do kompentencie soc.pracovníka

•skupina – spojená spoločným soc.problémom

•komunita – jej členovia sa spojili v snahe odstrániť soc.problém

•spoločnosť – za určitých špecifických podmienok, napr. pri extrémne vysokej nezamestnanosti, náraste chudoby

Sociálny problém je situácia, ktorú ten, kto sa v nej ocitol, vníma ako obtiažnu , ťažko zvládnuteľnú, až neriešiteľnú.

– je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná, záťažová situácia, ktorú konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu
– vyžaduje si korektívne vyrovnávacie opatrenie, ktoré by malo byť vykonané danou spoločnosťou.

Sociálna opora rozumieme pomoc, ktorú jednotlivcovi, skupine či komunite poskytnú iní aktéri.

– túto pomoc by sme vo všeobecnosti mohli charakterizovať ako aktívnu podporu a spoluúčasť pri riešení záťažovej situácie.
– pri sociálnej opore ide o dve doplňujúce sa aktivity, ktorých existencia je vzájomne previazaná, a to:

1, dávanie, alebo poskytovanie sociálnej opory

2, prijímanie sociálnej opory.
– je menej používaný termín a vnímaná je predovšetkým ako morálna podpora okolia, alebo ako konkrétna forma nemateriálnej sociálnej pomoci.

Zdroje sociálnej opory:

prirodzené –tvoria najbližší príbuzní

komunitné – inštitúcie, združenia, mimovládne organizácie

Cieľ poskytnutia sociálnej opory je uľahčenie zvládnutia prežívania konkrétnej nepriaznivej situácie.

Typ poskytovanej opory formy :

- emočná – založená na empatii,

- citová podpora,

- Informačná opora – základ je poskytnutie informácie, poradenstva

- Inštrumentálna vecná - materiálna pomoc

Sociálna podpora sa v slovenskom jazyku spája ako v praktickej, tak i v teoretickej rovine, najmä s poskytovaním finančnej podpory, ktorú reprezentujú : dávky sociálnej pomoci, príspevok na kompenzáciu, sociálna pôžička, ide o terminologicky ustálený pojem vnímaný takmer vždy v spojitosti s finančnou, ekonomickou podporou.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.