referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Sociálna opora a podpora
Dátum pridania: 22.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 476
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

Sociálnou oporou rozumieme pomoc, ktorú jednotlivcovi, či skupine poskytujú iní aktéri. Je to aktívna podpora a spoluúčasť pri riešení záťažovej situácie.
Ide o 2 aktivity, ktoré sú vzájomne previazané :

•dávanie, alebo poskytovanie sociálnej opory
•prijímanie sociálnej opory

Hlavným cieľom poskytovanej soc.opory je uľahčenie zvládania konkrétnej nepriaznivej situácie. Na prijatie ponúkanej pomoci má pritom vplyv predchádzajúca osobná skúsenosť jednotlivca.

U niektorých jedincov sa totižto práve na základe minulých skúsenstí schopnosť prijať oporu eliminovala na minimum alebo úplne zmizla. Človek má problém ju prijať, napriek tomu, že si uvedomuje jej prínos pre neho samotného.

Popri termíne soc.opora sa stretávame i s pojmom soc.podpora, oba pojmy sú prekladom z anglického social support.

Sociálna opora alebo sociálna podpora ?

Sociálna podpora sa spája v praktickej i teoretickej rovina predovšetkým s poskytovanou finančnou podporou, ktorú reprezetnujú napr. dávky soc.pomoci, príspevky, soc.pôžička... Vníma sa teda v spojitosti s finančnou, ekonomickou podporou.

Sociálna opora sa vníma hlavne ako morálna podpora okolia alebo ako nemateriálna forma soc.pomoci.
Je súborom podporných aktivít z prostredia klienta, čiže z rodiny, príbuzných, známych, od profesionálov(soc.pracovník, psychológ).

Jej podstata spočíva vo vedomí, že iní ľudia sú nám k dispozícii a sú nám ochotní pomôcť.
Dosiahnuteľnou soc.oporou rozumieme takú formu pomoci, ktorá je ľahko dostupná v bezprostrednom okolí konkrétneho človeka a to v oficiálnej i neoficiálnej rovine.

K zdrojom soc. opory patria :

- prirodzené zdroje, t.j. najbližší príbuzní – rodina
- komunitné zdroje – inštitúcie, združenia, hnutia, ale aj štátne organizácie

Sociálna opora môže byť poskytovaná rôznymi formami :

- emočná soc.opora – citová podpora, povzbudenie
- informačná opora – poskytovanie informácii
- inštrumentálna alebo vecná opora – materiálna pomoc

Sociálna opora funguje v 2 líniách :


•prvá línia – priama podpora klienta
•druhá línia – posilnenie schopnosti zvládať záťažové situácie v budúcnosti

Sociálna opora rozumieme pomoc, ktorú jednotlivcovi, skupine či komunite poskytnú iní aktéri.

– túto pomoc by sme vo všeobecnosti mohli charakterizovať ako aktívnu podporu a spoluúčasť pri riešení záťažovej situácie./
– pri sociálnej opore ide o dve doplňujúce sa aktivity, ktorých existencia je vzájomne previazaná, a to:

1, dávanie, alebo poskytovanie sociálnej opory,
2, prijímanie sociálnej opory.

– je menej používaný termín a vnímaná je predovšetkým ako morálna podpora okolia, alebo ako konkrétna forma nemateriálnej sociálnej pomoci.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.