referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Vzdelávanie
Dátum pridania: 18.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 396
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 


Vzdelávacia politika, jej trendy (celoživotné vzdelávanie)


Politika vzdelávania

Vzdelávanie je prvkom soc. a ľudského rozvoja. Je jedným z faktorov, kt. ovplyvňuje soc. štruktúru spoločnosti. Dostáva sa do popredia celoživotné vzdelávanie.

Zvýšenie počtu pracujúcich žien zmenilo tradičné miesto rodiny. Informačné technológie sa prejavili novými požiadavkami na nové zručnosti. Zmenili sa aj návyky spotrebiteľov na životný štýl. Sebavzdelávanie- trend.

Vzdelávacia politika – súhrn kokrétn. činn. a opatrení, ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú vzdelanie a vzdelávaciu sústavu.
-je to rozhodovanie o vzdelávacích inštitúciach o prístupe k vzdelaniu o cieľoch o obsahu vzdelania a o spôsobe riadenia a financovania v školstve.

Cieľom vzdel. pol. – zabezpečiť súčasný a budúci rozvoj poznávacej a duchov. kapacity populácie , jej morálno hodnotovú orientáciu a celkový poznatkový a vedomostný fond.

2 ciele nášho štátu vo vzdel. pol.:

1.maximalizovať individuálne vzdelávanie – sebavzdelávanie
2. optimalizovať primerané vzdelanie vo vzťahu k jednotlivcom a pre potreby zamestnanca

Výhody:

- pre spoločnosť – zvyšuje sa produktivita, zvyšuje sa úroveň ľudského kapitálu, vzdelanie znižuje chudobu a zvyšuje spoločenskú integráciu, ovplyvňuje zlepšovanie pozícii na trhu práce, vzdelanie ovplyvňuje aj ľudské zdravie, podporuje účasť občanov na politickom a spoločenskom živote

- pre individum – prejavuje sa to v mzde, zvyšuje sa profesionálny a soc. status, prináša príspevok k osobnému rozvoju, ovplyvňuje kvalitu života jednotlivca a jeho rodiny

Súčasné a budúce problémy vzdelávacej politiky:

- spájanie otázky financovania a jej optimalizácie s kvalitou vzdelávacieho systému
- financovanie vzdelávania a naplnenie rovnosti príležitosti
- privatizácia vzdelávania

Nová školská sústava pozostáva z:

- predškolské zariadenia
- sústava základ. a stredných škôl
– primárne (ZŠ)
- sekundárne (SŠ) vzdelávanie,
-nadstavbové štúdium,
-pomaturitné štúdium,
-špeciálne školy
(v osobitných vyučovacích podmienkach a metódach)
-vysoké školy – vedecké a vzdelávacie ustanovizne, tvorivá umelecká činnosť

- a/ univerzitné – Bc., Mgr.
Študuje sa na 3 stupňoch, tretí stupeň je doktorandské štúdium. V súčasnej dobe je uplatňovaný kreditný systém.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.