referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Československé školstvo v 30-tych rokoch
Dátum pridania: 19.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mato6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 548
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
ČESKOSLOVENSKÉ ŠKOLSTVO V 30-TYCH ROKOCH

Koncom 20-tych rokov 20. storočia – potreba reformy. Najvýznamnejším zástancom tejto myšlienky – V. Příhoda. Preferuje – jednotnú školu: škola, ktorá by bola vnútorne diferenco-vaná, bude rešpektovať stupne a druhy nadania žiakov. Táto škola by poskytovala všetkým deťom rovnakú príležitosť dosiahnuť vzdelanie, ktoré zodpovedá ich schopnostiam. Taktiež Příhoda žiada demokratizáciu školstva – právo na vzdelávanie bez ohľadu na sociálne roz-diely. Tieto myšlienky tu existovali už začiatkom 20-tych rokov 20. Storočia, ale až Příhoda ich dokázal rozpracovať teoreticky. Rozdelil školský systém stupňovito – na školy 1. 2. a 3. stupňa. Z hľadiska reformy jednotnej školy sa najviac zameral na 2. stupeň a nazval ho kome-nium. Tento stupeň sa mal vetviť na školy mešťanské, reálne a gymnáziá. Väčšina predmetov mala byť spoločná a žiakovi malo byť umožnené prestupovať z jednej vetvy do druhej. Ďalej Příhoda navrhoval nahradiť školský rok kratšou jednotkou, semestrom. Učebné plány sa mali tvoriť vždy pre daný semester. Sledoval tým fakt, že ak sa žiaci budú učiť intenzívnejšie be-hom kratšieho času, proces vzdelávania bude efektívnejší. Žiaci mali podľa tejto teórie postu-povať nie podľa ročníkov, ale podľa predmetov. => ak žiak prepadne, opakuje iba ten pred-met a to iba po dobu jedného semestra. Ďalej sa namiesto učenia preferovalo u žiakov samou-čenie. Škola prvého stupňa: (6-11) jej úlohou bolo pripraviť mládež pre vyššie vzdelanie, poskyto-vať základné vedomosti a zručnosti aktívnou pracovnou metódou a vedením k samostatnosti. Zároveň sa má škola zamerať aj na socializáciu žiakov. Táto škola by mala úzko spolupraco-vať so školou materskou aby bol prechod žiakov z jednej do druhej plynulý. Delenie vyučo-vania na predmety začína v treťom ročníku. Aby bola zaistená objektívnosť, na hodnotenie by sa mali používať didaktické testy a grafy. Telesná, výtvarná a hudobná výchova by mali byť uskutočňované na každej hodine. = ak sa žiaci na prvouke učia o vtákoch mali by napríklad napodobňovať ich let, mohli by si kresliť do zošitov, alebo prípadne sa o nich naučiť pieseň. Na matematike, pri počtoch by sa malo postupovať induktívne, t.j. aby si žiaci sami odvodili pravidlá. Škola druhého stupňa: (12-18) nie je označovaná ako stredná škola ale ako vyššia národná škola. Otázkou bolo, ako zjednotiť všetky typy stredných škôl tak, aby neprišlo k zníženiu úrovne poskytovaného vzdelania.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.