referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Životné minimum od 1.7.2010
Dátum pridania: 23.07.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 487
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Téma: Životné minimum od 1.7.2010

Podľa zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je životné minimum definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.


Aký je vzťah medzi hmotnou núdzou a životným minimom

To, či sa osoba alebo osoby nachádzajú v hmotnej núdzi, závisí od ich príjmov.
Ak sú spoločné príjmy domácnosti alebo rodiny vyššie, ako je zákonom stanovená suma životného minima, osoba alebo domácnosť nie sú v hmotnej núdzi a nemajú nárok na dávku a príspevky.
Ak sú príjmy domácnosti nižšie, ako je suma životného minima, nachádza sa v hmotnej núdzi, ale to ešte neznamená, že má automaticky nárok aj na pomoc v hmotnej núdzi.
Tá sa poskytuje formou dávky a príspevkov, pričom ich výška je pevne stanovená zákonom. Výška dávok v hmotnej núdzi sa upravuje vždy k 1. septembru a odvíja sa od výšky životného minima.


Ako sa zvýšia príspevky a dávky v súvislosti s valorizáciou životného minima:

- Neplatené výživné (do 1,2 násobku ŽM) z doterajších 101,42 na 101,52 € mesačne.
- Náhradné výživné pre siroty (do 0,3 násobku ŽM) z 25,356 na 25,38 € mesačne.
- Resocializačný príspevok (do 40 % ŽM) z 74,08 na 74,15 € mesačne.
- Zariadenie alebo platená opatrovateľka (100 % nákladov) zo sumy 164,22 na 164,39 € mesačne.
- Starý rodič alebo iná blízka osoba (25 % rodičovského príspevku) zo 41,06 na 41,11 € mesačne.


Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

1. Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 185,38 € mesačne.

2. Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € = 269,99 € mesačne.

3. Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € = 269,99 € mesačne.

4. Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t .j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku), sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne.

5. Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne.

6. Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € = 399,30 € mesačne.

7. Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € + 84,61 € + 84,61 € = 568,52 € mesačne.

8. Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 129,31 € + 84,61 € = 528,61 € mesačne.

9. Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € + 84,61 € = 483,91 € mesačne.

 

Zvyšujú sa aj tieto príspevky

- jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje ľuďom v hmotnej núdzi, ktorým sa vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi, a to na úhradu mimoriadnych výdavkov
(na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady).
Možno ju poskytnúť do výšky preukázaných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

- peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa priznávajú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Životné minimum sa používa pri posudzovaní ako aj prehodnocovaní príjmu pre nárok na príspevky vyjadrený násobkom životného minima.
Taktiež sa prostredníctvom násobkov životného minima vyjadrujú výšky jednotlivých príspevkov.

- rodičovský príspevok. Jeho suma sa upravuje vždy k 1. januáru tým istým koeficientom, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima.

- príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Sumy príspevkov sa upravujú vždy k 1. septembru tým istým koeficientom, o ktorý sa zvyšujú sumy životného minima.

- prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa. Výška prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa sa každoročne upravia k 1. januáru tým istým koeficientom, o ktoré sa zvyšujú sumy životného minima.

- náhradné výživné sa poskytuje v maximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Taktiež sa vypláca v prípade, ak príjem spoločne posudzovaných osôb neprekročí hranicu 2,2 násobku súm životného minima.

- niektoré dávky a príspevky. Ide o dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, o príspevok na zapracovanie pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok ku mzde zamestnanca, na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, počas vykonávania absolventskej praxe a príspevok počas vykonávania dobrovoľníckej služby.

 

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.