referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Podpora v nezamestnanosti, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum
Dátum pridania: 02.09.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 976
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 


1, Požiadať môžu o dávku a príspevky v hmotnej núdzi:

Dávka v hmotnej núdzi 60,5 € - pre jednotlivca. (Posudzuje sa príjem všetkých členov v spoločnej domácnosti. Takže, ak absolvent žije s pracujúcimi rodičmi, nedostane nič.)

  • pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115, 10 €,
  • pre dvojicu bez detí 105, 20 €,
  • pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157, 60 €,
  • pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168, 20 €,
  • pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 212, 30 €.


2, Absolventská prax:


Absolvent školy:
Za absolventa školy sa na účely tohto zákona považuje:

  • občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
  • každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

Znevýhodnení uchádzači sa môžu uchádzať o absolventskú prax. Do tejto skupiny patria aj absolventi škôl mladší ako 25 rokov.
Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.
Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez možnosti predĺženia v rozsahu 20 hodín týždenne. Opakovane môže uchádzač o zamestnanie začať vykonávať absolventskú prax najskôr po uplynutí 12 mesiacov od skončenia vykonávania predchádzajúcej absolventskej praxe. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ.
Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia na trhu práce.

Dohoda:
Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom práce sociálnych vecí a rodiny a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom.

Výška príspevku:
Výška príspevku na vykonávania absolventskej praxe pre absolventa školy je 56,430 € (1 700 Sk) mesačne.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.