referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
Životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky
Dátum pridania: 29.09.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Fakulta
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 096
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 


Ďalšou podmienkou je uhrádzanie nákladov spojených s bývaním a predložiť doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
V prípade, že má občan nedoplatky spojené s bývaním, preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach.

Príspevok na bývanie patrí len jednému občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.
Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť mesiacov.

V zmysle novely č. 310/2006 Z. z. občan, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, má nárok na príspevok na bývanie, pričom sa podmienky nároku neskúmajú, to znamená, že tento občan nepreukazuje vlastnícky alebo nájomný vzťah k domu alebo bytu a úhrady spojené s bývaním.
To platí aj pre poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.

2, Príspevok na zdravotnú starostlivosť

Účelom tohto príspevku je prispieť občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, na výdavky spojené s úhradou za zdravotné služby, ak splnili podmienky nároku na dávku.
Výška príspevku je 2, 00 eura mesačne.

3, Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok sa poskytuje občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi.
Výška príspevku je 63, 07 eura mesačne.

Oprávnená osoba je:
- občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný,
- občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
- občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a študuje na strednej alebo vysokej škole,
- občan, ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania bol dlhodobo nezamestnaným občanom, mal poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem je najmenej na úrovni minimálnej mzdy a najviac na - úrovni trojnásobku minimálnej mzdy,
- občan, ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť a pred začatím tejto činnosti bol dlhodobo nezamestnaným občanom a mal poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.

Aktivačný príspevok patrí počas zvyšovania kvalifikácie, zúčastňovania sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce alebo vykonávania menších obecných služieb.

4, Ochranný príspevok

Účelom tohto príspevku je zohľadniť životné situácie, počas ktorých si občan v hmotnej núdzi nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
Výška príspevku je 63, 07 eura mesačne.

Situácie poskytnutia ochranného príspevku:
- dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok,
- invalidita z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
- osobná, celodenná a riadna starostlivosť osamelého rodiča o dieťa do 31. týždňa veku dieťaťa,
- osobná, celodenná a riadna starostlivosť o dieťa alebo občana, ktorí sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
- nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá nepretržite viac ako 30 dní uznaný príslušným ošetrujúcim lekárom,
- účasť na resocializačných programoch.

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú v jednej sume.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.