referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 438
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Vymedzenie pojmu ŠP a určenie jej predmetu

- veda o VV postihnutých a narušených osôb
Do 1989 – nepatrila do ŠP výchova talentovaných, nadaných.

Predmet ŠP – špeciálna výchova týchto postihnutých a narušených osôb.

Úloha ŠP – vymaniť deti a mládež zo spoločenskej izolácie; zabezpečiť základné vzdelanie; príprava na budúce povolanie.

Cieľ ŠP – je spoločenská a pracovná integrácia postihnutých osôb.

Okruh záujmu a pôsobenia ŠP – sa týmto rozširuje z dieťaťa na jeho rodičov, čo vyžaduje dôsledne vybudovaný systém poradní a iných špecializovaných zariadení. Vzhľadom na integračné tendencie, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, t.j. aby postihnuté či narušené deti, ak im to stav dovolí, vychovávali v podmienkach bežných škôl pre intaktných, spolupráca a usmerňovanie týchto škôl sa dostáva do popredia ako jediná z ďalších rozšírených úloh ŠP.
ŠP označuje skôr ako zastrešuje systém vedných disciplín, ktorých integračným – systémovotvorným prvkom je to, že sa zaoberajú edukáciou postihnutých, narušených jedincov, alebo jedincov so špeciálnymi potrebami na jednej strane a diferencujúcim prvkom to, že je to systém vedných disciplín, z ktorých každá sa zaoberá problematikou edukácie iného postihnutia či narušenia, alebo špeciálnych potrieb.

Integrujúcim činiteľom je teda potreba poznávania všeobecne platných zákonitostí špeciálnopedagogických javov a procesov, edukácie, ďalej skúmania podmienok, priebehu a výsledku edukácie, skúmanie historického vývoja odboru, metód získavania vedeckých poznatkov, kde sa špeciálny edukačný proces uskutočňuje.

Diferencujúcim činiteľom je skutočnosť, že edukačný proces sa spravidla realizuje u detí a mládeže, ktorí majú približne rovnaký druh postihnutia či narušenia. To vytvára užšie zameraný odbor špecializovaný na užšie koncipovaný predmet, v rámci daného postihnutia alebo narušenia, napr. PMP.

Poznáme teda dve hlavné kritéria na členenie systému:
a) všeobecné – hľadajúce všeobecné platné zákonitosti a pravidlá pre celú časť postihnutej alebo narušenej populácie v súvislosti s jej edukáciou, čo predstavuje širšie koncipovanie odboru.
b) špeciálne – ktoré sa sústreďujú na edukáciu z aspektu jednotlivého druhu postihnutia, narušenia či špecifickej potreby, čo predstavuje užšie.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.