referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 540
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém

LATERALITA – uprednostňovanie jedného z párových orgánov prípadne jednej polovice nepárového orgánu.

Lateralita – súvisí s dominanciou (funkčnou prevahou jednej z mozgových hemisfér, pričom ľavá hemisféra riadi činnosť vpravo umiestnených orgánov a pravá hemisféra vľavo umiestnených orgánov, napr. končatín.

Dominancia jednej hemisféry spôsobuje, že spravidla na protiľahlej polovici tela sú rýchlejšie, presnejšie a koordinovanejšie. Asymetria sa prejavuje ako funkčná alebo tvarová (morfologická). Normálny vývin laterity na genotypickom (vrodenom) základe je dôležitým činiteľom pri utváraní osobnosti dieťaťa.

Genotypom sa spravidla označuje vrodená funkcia, ktorá sa spolu so svojím nositeľom vyvíja a pri vhodných podmienkach sa zdokonaľuje a rozvíja.

Fenotypom sa označuje aktuálny stav funkcie, teda výsledok pôsobenia rozličných faktorov na predchádzajúci vývin (napr. precvičovanie a pod).

Z hľadiska optimálneho vývinu jednotlivca je výhodné, ak je fenotyp totožný s genotypom.
Spravidla sa rozoznáva lateralita senzorická (oka, ucha) a lateralita motorická (rúk a nôh).

Ich vzťah môže byť: súhlasný (preferovaná ruka a noha na tej istej strane), resp. prekrížený (preferované oko a ruka sú na rôznych stranách).

Dôležitým faktorom je stupeň laterity, ktorá sa pohybuje od vyhraneného cez nevyhranený až k ambidextrii (lat. ambo – oba, dexter – pravý) – obojstranností (napr. oboručnosť)

Osobitnými prípadmi ľudí sú: ľavostrannosť či pravostrannosť patologická (pri poškodení dominantnej hemisféry), ľavostrannosť či pravostrannosť z nutnosti (amputácia alebo iné dlhodobé vyradenie jedného z párových orgánov).

Z výchovného hľadiska je mimoriadne dôležité rozvíjať príslušné senzorické a motorické funkcie v súlade s genotypom, najmä u ľavákov, pretože násilný zásah do genotypu ľudí, môže spôsobiť prípadne aj vážne narušenie či poškodenie osobnosti dieťaťa.

Silmatizmus – hovorenie sykaviek (do strán jazyka). Dominancia jednej polovice hemisféry. Problém laterality, keď sa násilne orientuje ľaváka na praváka = poškodenie jedinca v jeho ďalšom vývine.

Stupeň laterality:
- nevyhradená lateralita – predcvičovanie ľavej = praváka, nie je ešte jednoznačná lateralita.
- silne vyhradená – poškodenie vo forme neuróz reči (zajakavosť, nočné pomočovanie, tykom; zmena správania, vzdorovitosť, nepozornosť) pri precvičovaní Ľ=P.
Pri precvičovaní jemnej motoriky zistíme, či je ľavá alebo pravá končatina dominantná. Vývojovo nižší zrak – AMBIDEKTRIJA – obojstrannosť Ľ aj P. Správny vývoj laterality – má vplyv na motoriku, jemnej motoriky a reči. Pri útlme je aj útlm vývoja psychiky – škodenie.

Typy lateralencie : motorická – noha; senzorická – senzory oko, ucho; prekrížená lateralita – vedúce oko pravé a ruka ľavá; patologická – poškodená vedúca hemisféra; lateralita z nutnosti – amputovaná končatina, poškodený receptor, nahrádza.

SR – Damian Kováč – aby sa preferovala dominantná končatina.
ČR – Miloš Sovák – zaoberal sa problematikou laterality – nemožno násilne preúčať.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.