referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Špeciálno-pedagogické zásady
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 867
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Špeciálno-pedagogické zásady

Výchovná rehabilitácia

Je to súhrn takých aktivít špeciálno-pedagogického charakteru, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na socializáciu jedinca, spôsobujú pozitívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, tieto podnecujú alebo odstraňujú prípadné prekážky pri ich dosahovaní, pričom podporujú terapeutické aktivity a majú aj psychoterapeutické poslanie.

Do výchovnej rehabilitácie sa zaraďuje:
Špeciálna edukácia; špeciálna stimulácia; korekcia; reedukácia; kompenzácia.

Pri výchovnej rehabilitácii je potrebné pridržiavať sa istých zásad, ktoré uľahčujú a zvyšujú rehabilitačný efekt. ŠP môžu uplatniť tieto kategórie zásad:
- všeobecne pedagogické; všeobecne didaktické; špeciálno-pedagogické; špeciálno-didaktické;

Zásady F. Kábele – pracoval v Piešťanoch s telesne postihnutými, profesor, docent v Prahe „Telesná výchova pre telesne postihnutých“; „somatopédia“. Pracoval v oblasti logopédie – športové hry v oblasti telesne postihnutých. Napísal „ŠP pre výchovných poradcov“ 1980 Praha.

K špeciálno-pedagogickým zásadám
priraďujeme:
a) zásada prevencie – požaduje, že sa vhodnými preventívnymi opatreniami má predchádzať vzniku postihu súhrn (výchovné, liečebné, sociálne a reparačné opatreniami).
b) zásada komplexnosti – spol. starostlivosť o postihnutých zabezpečenia vo všetkých jej zložkách a oblastiach komplexnej rehabilitačnej starostlivosti (zdravotná, sociálna, psychologická, právna, technická, ekonomická).
c) zásada jednotnosti – čiže koordinované riadenie starostlivosti
d) zásada dispenzarizácie – požaduje, aby každý postihnutý jedinec bol evidovaný a sledovaný po celý život, poskytovaná celoživotná rehabilitačná starostlivosť, kontrola zdravotného stavu, poradenská starostlivosť.
e) zásada optimálneho prostredia – jedinec hraničného pásma bol pri reedukačnom a rehabilitačnom pôsobení zaradený do VV zariadenia, kde má kvalitnejšie podmienky pre svoj rozvoj.
f) zásada socializácie (resocializácie) – všetka starostlivosť bola zameraná k zaradeniu a návratu postihnutého do spoločenstva pracovného prostredia.

Zásady podľa Kollárovej -
napísala skriptá Somatopédia I – kde sú základné otázky výchovy telesne chorých. Didaktika telesne chorých; Teória výchovy.
Zásada, čo najskoršej špeciálnej výchovy – jedincovi postihnutému špeciálne výchovné opatrenia od najskoršieho veku, keď je jeho nervový systém korektný, kým sa dá napraviť.
Zásada korekcie – celá špeciálna výchovná činnosť zameraná na odstraňovanie a úpravu tých porúch u postihnutého, ktoré sú reparabilné výkonnými funkciami (poruchy, priestupky, nesprávne držanie tela)
Zásada reedukácie – požaduje, že sa majú v špeciálnej výchove používať poškodené, menej poškodené, zvyškové funkcie, že sa má obnovovať ich činnosť.
Zásada kompenzácie – že sa majú nahradzovať v špeciálnej výchove používať poškodené funkcie zdravými.

Zásady logopédie:

- zo správneho rečového vzoru – každý, kto komunikuje s dieťaťom by mal poskytovať bezchybný rečový vzor
- z minimálnej akcie – s dieťaťom sa rozpráva tak hlasno, ako je úmerné stupňu jeho sluchového postihnutia
- zo substitúcie – t.j. neopravovať chybnú výslovnosť hlásky, ale vyvodzovať ju ako novú a pod.

Pri rozvíjaní pohybových a dorozumievacích schopností detí s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo s viacnásobným postihnutím, s poruchami rečí alebo hybnosti, alebo intelektu uvádza Kábele tieto zásady: vývojovosti; reflexnosti; rytmizácie hybnosti a reči; komplexnosti; kolektívnosti; primeranosti; individuálneho prístupu.

K všeobecným zásadám možno priradiť ďalšie:
a) kompenzacionalizácie – zamerané na využívanie a rozvoj kompenzačných mechanizmov postihnutého jedinca
b) ortofunkcionalizácie – vytváranie a rozvíjanie správnych funkcií postihnutého jedinca
c) hyperemocionalizácie – uvoľňovanie tenzií, stavov napätia u postihnutých jedincov
d) substitucionalizácie – nahrádzanie poškodených senzorov, kanálov a iných
e) synergetizácie – spájanie podnetov a reakcií do celkov v záujme vyvolania väčších účinkov.

ŠP zásady – ktoré vyplývajú zo vzdelávacieho procesu. Zásady – sú určité požiadavky, ktoré boli nadobudnuté empirickou skúsenosťou a sú vedúce z hľadiska, ktoré treba rešpektovať.

Zásady podľa P. MOORA (švajčiar), ktorý vo svojej Hajl pedagogike uvádza: „Najprv poznaj, potom vychovávaj“.
„Nie proti postihnutému, v prospech neho sa zameraj“.
„Nielen postihnutého, ale aj jeho okolie vychovávaj“.
„Najprv sa postaraj potom vychovaj“.

Poznanie dieťaťa, rodiča, prostredia, zdravotného stavu, psychologického vyšetrenia. (bio psycho-sociálna stránka) osobný záznam dieťaťa
- zameriame sa na schopnosti dieťaťa, to čo je dobré v dieťati
- vychovávame predovšetkým jeho rodinu – pomoc odborníkov, lekárov
- dostatok citovej lásky
- dieťa zoznamovať s okolitým svetom
- zobrať ho do kolektívu, ak ho neprijmú, tak i k mladšej vekovej skupine
- kontakt s MŠ – zaradiť dieťa do špeciálnej MŠ, čím skôr sa podchytia, tým lepšie
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.