Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova

Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova

Výchovno-vzdelávacie zariadenia
- určené sú pre deti a mládež, aby v súlade s vekovými, individuálnymi osobitosťami, ako aj s osobitosťami vyplývajúce s postihnutia, vytvárali podmienky pre hravú, záujmovú a oddychovú činnosť; pre rozvíjanie nadania a špecifických schopností a tvorivosti, a na prípravu na vyučovanie. Patria sem:
- predškolské zariadenia
- materská škola
- špeciálna materská škola:
- pre deti mentálne postihnuté
- pre deti zmyslovo postihnuté
- pre deti telesne postihnuté
- pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
- pre deti s viacnásobným postihnutím.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk