Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Špeciálna výchova detí mimo vyučovania

Špeciálna výchova detí mimo vyučovania

- školský klub, školské stredisko záujmovej činnosti a centrum voľného času (školský klub je určený pre výchovno-vzdelávaciu činnosť detí, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v čase mimo vyučovania a počas hlavných prázdnin).
- domov mládeže
- škola v prírode je určená pre pobyt detí v prírode bez prerušenia vyučovania; jej poslaním je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk