referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Sobota, 9. decembra 2023
Osobnosť špeciálneho pedagóga
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 450
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Osobnosť špeciálneho pedagóga

Integrovaný súhrn základných povahových čŕt, osobných duševných vlastností a profesionálnych schopností špeciálneho pedagóga, ktoré sa prejavujú v jeho špeciálno-pedagogickej disciplíne – pedeutológia. V nej sa uplatňujú najmä dva základné prístupy a to normatívny a analytický.

Normatívny prístup –
určuje, aký má byť pedagóg, zvyčajne sa vytvára ideálny obraz, ku ktorej by sa mal reálny pedagóg približovať.

Analytický prístup – spočíva v skúmaní reálnych vlastností osobnosti pedagóga v reálnom čase a priestore. Tento prístup často vyúsťuje do vymedzovania typov pedagógovej osobnosti (typ – súhrn tých vlastností pedagógovej osobnosti, ktoré sú príznačné pre viaceré, resp. mnohé pedagogické osobnosti), do typológie pedagogických osobností.
Osobnosť špeciálneho pedagóga obsahuje reálne požiadavky na jeho poznatky, vedommosti a zručnosti, požiadavky na jeho osobné vlastnosti, vedomosti a zručnosti, požiadavky na jeho správanie, súkromný a verejný život.

Vedomosti špeciálneho pedagóga zahrňuje všeobecné a odborné vzdelanie, poznatky z vedných disciplín vyučovacích predmetov a pedagogické vzdelanie, ovládanie teórie a metodiky vyučovania, teórie a metodiky výchovy a spôsobilosť uplatňovať poznatky a súvzťažné zručnosti v špeciálno-pedagogickej praxi.

Špeciálny pedagóg by mal stelesňovať predovšetkým kladné osobnostné vlastnosti – morálne, charakterové, vôľové, citové, intelektuálne, ale aj pracovné a spoločenské.
Základné požiadavky na správanie špeciálneho pedagóga zahŕňajú dodržiavanie pravidiel slušnosti, kultúrne správanie (vrátane kultúry zovňajšku), úctu a takt k postihnutým deťom.
Ďalej sú to požiadavky na ľudský morálny profil špeciálneho pedagóga v súkromnom, rodinnom živote, na jeho spoločenskú povesť. Svojimi poznatkami, osobnými vlastnosťami, správaním by mal byť pedagóg vzorom pre deti, s ktorými pracuje.

Osobnosť špeciálneho pedagóga sa formuje počas jeho prípravy na toto povolanie, v procese vlastnej pedagogickej praxe a tiež v procese permanentnej sebavýchovy, cieľavedomej práce na sebe samom.

Špeciálna pedeutológia je komplexnou náukou, ktorá sa zaoberá profesiou špeciálneho pedagóga, ale aj nositeľom tejto profesie, a to z aspektov, ktoré môžu mať vplyv na výkon povolania. Vznik tohto veľmi mladého odboru v špeciálno-pedagogických vedách spôsobil predovšetkým výrazný nárast špeciálnych škôl a zariadení, nárast rôznych profesií.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.