referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Pedagogika mentálne postihnutých
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 120
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Pedagogika mentálne postihnutých

Psychopédia - ide o VV osôb, ktoré sú mentálne retardované. Mentálnou retardáciou označujeme stav oneskoreného a neúplného vývinu intelektu. Ide o všeobecné zaostávanie – predovšetkým v rozumovom vývine. Znížená úroveň inteligencie (slabomyseľnosť, mentálny deficit, deti s chybným vývojom reči, deti duševne chybné.

Charakteristickým znakom mentálnej retardácie
- nedostatok rozumových schopností
- poruchy pohybového ústrojenstva; poruchy pozornosti; pamäti; citov; vôle atď.
- tieto nedostatky vznikajú na základe neplnohodnotného mozgu, ktorý sa poškodil tak vážne, že sa natrvalo znížila jeho intelektová činnosť.

Mozog sa môže poškodiť: pred pôrodom – prenatálne poškodenie mozgu; počas pôrodu – perinatálne poškodenie mozgu; po pôrode – postnatálne poškodenie mozgu.

Pri mentálnej retardácii rozlišujeme:
Druhy mentálnej retardácie: oligofrénia (oligo – málo); demencia; sociálne podmienená mentálna retardácia.

Typy mentálnej retardácie: eretický (hyperkynetický/ veľa pohybu/, verzatilný); apatický (hypokynetický, torpidný) nepohyblivý; nevyhradený

Stupne mentálnej retardácie:
Hlboká MR – 0 – 19 IQ = idiocia
Ťažká MR – 20 – 35 IQ
Stredná MR – 36 – 51 IQ = imbecilita
Ľahká MR – 52 – 67 IQ = debilita
Mentálny postih – Subnorma (hraničné pásmo) 68 – 85 IQ

Formy MR – ide o veľmi veľa foriem, okolo 100 foriem.

OLIGOFRÉNIA – vrodená, alebo získaná do 2. roku života mozgová porucha, charakteristickým nedostatkom vo vývine osobnosti s najvýznačnejšie postihnutím v oblasti mentálnych schopností. Má stacionárny charakter – nemá tendenciu zlepšiť sa alebo zhoršovať, pokiaľ sa neviaže s iným ochorením. Ide o dyfúzne poškodenie mozgu (pamäť, myslenie) zmeny kvalitatívne a kvantitatívne. Narušená je jemná motorika (restabilita), chabá schopnosť reči.
Príčiny etiológia :
1. predkoncepčná – pred oplodnením vajíčka (patrí sem mutácia, zmena génov, aberácia chromozómov)
2. postkoncepčná . po oplodnení vajíčka
3. prenatálne – choroby matky v čase tehotenstva, infekčné choroby, rubeola, syfilis, chemické látky, žiarenia.
4. počas pôrodu – abnormalita pôrodu, priečna poloha, zúžená panva, cianóza, zúžené pôrodné cesty, ťažký pôrod – cisársky rez.
5. po pôrode – úrazy, zápal mozgových blán, ochorenia.

DEMENCIA – to je získaná mentálna retardácia po 2 roku života
Dieťa sa narodí zdravé, vyvíja sa, až následkom úrazu, choroby sa stalo slabomyseľné.

Príčiny: epileptické záchvaty (časté); úrazy mozgu; choroby žliaz s vnútornou sekréciou (kretenizmus); poruchy metabolizmu; degeneratívne poruchy CN.

Priebeh: má progresíny charakter – zhoršuje sa, je pozvoľné, až k rozpadu osobnosti, alexia, agrafia, akalúlia, strata schopnosti naučiť sa písať, počítať. Sú to pekné deti, lebo sa vyvíjali ako zdravé, tým sa odlišujú od oligofrenikov.

SOCIÁLNE PODMIENENÁ MR
Dieťa je izolované od spoločnosti, nepodnetné prostredie (nemajú dostatok podnetov na rozvoj osobnosti). Pseudooligofrénia = zdanlivá slabomyseľnosť (neusporiadané manželstvá, rómske deti, záškoláctvo)

TYPY MR – vychádzajú z procesu podráždenia a útlmov mozgovej kôry.

ERETIK – nestabilný, pohyblivý, deti sú nebezpečné, kopú, hryzú, nevedia dlho vydržať pri jednej činnosti, pozornosť je prelietavá.

APATIK – útlm nad podráždeným, pomaly hovoria, myslia, chodia, presedia celé hodiny, nič ich nezaujíma, pre seba nechcú nič, sú neaktívny.

NEVYHRADENÝ TYP – vyvážení, týchto detí je najviac.

Stupne mentálnej retardácie
Hlboká MR – sú imobilný (na lôžku), kde ich ošetruje ďalšia osoba (rodič, zdravotník). Preležia celý život, prijímajú potravu, nereagujú na teplo, chlad, hlad. Sexuálne pudy sú vyhasnuté, nerozprávajú iba škriekajú. Môžu pociťovať (analyzátory), ale nespája do vnemov.

Ťažká MR –
môžu byť mobilní,, nadmerne reagujú na pocity hladu, chlad, teplo, podráždenie, neadekvátne. Nemajú zábrany, vyjadrujú sa agramaticky (jednoslovne); echoália – (opakuje čo počuje); sú sociálne neupotrebiteľní; umiestnení v domove sociálnych služieb. Dokážu vykonávať pomocné drobné práce, terapeutické práce – nie všetci.

Stredná MR –
v pásme imbecility IQ 51 – 36. Navštevujú ŠMŠ, ŠZŠ, nervovo-psychický vývin vyšší. V súčasnosti ŠZŠ (PŠ) variant B; navštevujú títo jedinci od 1.9.2000 sa premenovali z PŠ, OŠ = ŠZŠ, vznikol variant A,B. Majú tam 10 ročnú školskú dochádzku, obsah ten istý:
Nižší stupeň a strený stupeň – (úroveň sa zisťuje diagnosticky) má 3 roky.
Vyšší a pracovný stupeň – má po 2 roky.
Prognóza: základy písania, čítania, rozvoj reči, vie sa podpísať. Pre B variant je po skončení základnej školy pripravená praktická škola (domáce práce). Po skončení môžu pracovať na chránených pracoviskách pod dohľadom.

Ľahká MR - rozumovo zaostávajú (indukcia, dedukcia...); zaostávajú za normálnymi deťmi; porušená reč; ťažko a pomaly chápavé; navštevujú variant A, bývalá OŠ; po 9 ročnej dochádzke sa pripravujú na povolanie do OU, nadobúdajú vzdelanie (všeobecné predmety: slovenský jazyk, matematika + odborný výcvik). Povolanie – murár, záhradkár, maliar. Splývajú so zdravými deťmi.

Formy MR
DAWNOV SYNDRÓM –
chromozómová odchýlka (mongoloidná idiocia). Sú si podobní (guľatá hlava, gombíkový nos, súdkovité ruky, šikmé oči). Stredná MR variant B: dobrá mechanická pamäť, veľmi prítulné, dožívajú sa vyššieho veku. Postihnutie spájame so srdcom, zápalmi dýchacích ciest.

MAKROCEFALUS –
veľká hlava, veľký nefunkčný mozog. Ťažká až hlboká MR, umierajú v rannom detstve.

MIKROCEFALUS –
33 cm a menej obvod hlavy, ťažká až hlboká MR, príčinou je aj žiarenie.

HYDROCEFALUS – nadmerná tvorba likvoru alebo nadmerná absorbcia moku – mozgovo-miešny mok. Likvor tlačí na mozog a tým ho poškodzuje, mení sa a vzniká postih. Nespojené lebečné švy, vyklenutá fontanela, tlak na mozgovú komoru a pokožku. Odvádza sa likvor. Takéto deti sa operačne drenážujú, aby im pomohli. Nie je priama súvislosť medzi veľkosťou hlavy a ochorením (postihom). V ŠZŠ pri telesne postihnutých (na postieľkach).

TOXOPLAZMÓZA – infikácia plodu. Matka sa cíti zdravá, ale plod je poškodený. Chorobu prenášajú hospodárske zvieratá (mačky, ošípané). Strániť sa kŕmeniu zvierat. Poškodenie celého CNS (intelekt, zrak, sluch, telesné postihnutie). Čím skôr, tým sú následky väčšie.

FENYLKETONÚRIA – nedostatok pečeňového enzýmu, ktorý nestíha štiepiť bielkoviny. Trpia na ekzémy.

TUBERKULÓZNA SKLERÓZA – poškodenie šedej mozgovej hmoty – postihuje MP.

CHOROBY TBC
NOVORODENECKÁ ŽLTAČKA


September 2000 zrušené oslobodenie od povinnej školskej dochádzky.
 
Podobné referáty
Pedagogika mentálne postihnutých 3.0081 727 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.