Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

SOMATOPÉDIA – skúma osobitosti edukácie jedincov s chybami pohybového, oporného, nosného a nervového ústrojenstva. Premetom záujmu sú jedinci s výraznými zmenami ich zdravotného stavu.

I.Telesne postihnutí – ťažkosti hybnosti, prípadne sú to jedinci, ktorí sú odlišní na vzhľad a s tým prežívajú subjektívne nepriaznivo ich zdravotný stav – pocit menejcennosti.
Poruchy hybnosti : imobilita – neschopnosť pohybu; akinéza – neschopnosť uskutočniť pohyb; hyperkinéza – nadmerná mimovoľná pohyblivosť.
Poruchy chôdze : abázia – neschopnosť chodiť; dysbázia – porucha rovnováhy pri chôdzi.
Poruchy rovnováhy: astázia – neschopnosť stáť

Telesným postihnutím sa rozumejú anomálie takého výrazného stupňa, že tieto ho odlišujú od ostatných jedincov.
- deformácie horných končatín, dolných končatín, chrbtice
- deformácia lebky – mikrocefália, makrocefália (nadmerná veľkosť hlavy)

II.Jedinci chorí – zdravotný stav im nedovoľuje edukáciu v bežných podmienkach a preto sa vzdelávajú individuálnou formou v zdravotných zariadeniach
- chorí – ide o narušenie rovnováhy medzi organizmom a prostredím, alebo narušenie vnútornej rovnováhy organizmu
- pohybovej, dýchacej, obehovej, tráviacej, močopohlavnej a endokrinnej sústavy
- kožné choroby
- sem nepatria ušno-nosno krčnými a očnými chorobami

III.Zdravotne oslabení
- obdobie zotavenia po chorobe, znížená odolnosť voči chorobe, prípadne k recidíve.
- sem patria aj jedinci s ohrozeným zdravím s nesprávnou výživou, nevhodné prostredie, astemický (telesne slabí), obézny.

Vzdelávanie telesne postihnutých:
MŠ pre telesne postihnutých – pri domove soc. Služieb – zastupujú funkciu internátnej inštitúcie
ZŠ pre telesne postihnutých – pri domove soc. služieb
SOU pre telesne postihnutú mládež – pri domove soc. Služieb
ŠZŠ pre telesne postihnutú mládež – pri domove soc, služieb
ŠOU pre telesne postihnutú mládež – pri domove soc. služieb, alebo praktická škola.

Pre telesne postihnutých sa zriaďuje obchodná akadémia pri domove sociálnych služieb, alebo gymnázium tel. postihnutej mládeže pri domove DSS.
Pri zdravotných zariadeniach sa zriaďujú MŠ a ZŠ – čiže ZŠ – pri detskej leičebni, alebo MŠ pri detskej ozdravovni; ZŠ pri detskej ozdravovni
- poslanie je, aby dieťa nevymeškalo zo ZŠ – ide teda o podporu liečenia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk