referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 714
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Je to výchova správanej reči.
Predmetom je tvorba a výchova reči, predchádzanie a odstraňovanie rečových chýb, ktoré sú prekážkou pri rozvoji myslenia a tým aj celej osobnosti jedinca.
V spolupráci s medicínou, psych. foniatriou študuje spôsoby rečovej komunikácie a jej vplyv na osobu.
Metódy logopédie na odstraňovanie rečových chýb – sú výchovné.

Logopedická starostlivosť sa realizuje v rezorte školstva, zdravotníctva, v rezorte práce a sociálnych vecí.
V rezorte školstva ide o zabezpečenie logopedickej intervencie v ŠZŠ alebo školách logopedického typu – MŠ – pre reči. ZŠI – pre nehovoriacich. ZŠI – pre žiakov s chybami reči. Ďalej sú to pedagogicko-psychologické poradne.

V rezorte zdravotníctva –
logopedické ambulancie pri foniatrických oddeleniach, alebo na neurológii a pedopsychiatrických oddeleniach, na klinikách plastickej chirurgie.

Čo treba zabezpečiť, aby dieťa dobre rozprávalo – rečový vzor, aby rečové orgány boli b norme – pľúca, hrtan, mäkké a tvrdé podnebie, pery, jazyk, zuby. Keď je niekde anomália vzniká porucha reči. Ďalej musí byť v norme sluch.

ČLENENIE REČOVÝCH PORÚCH

BEZREČNOSŤ –
dysfázia a afázia
Dysfázia (alália) –je to vývinová bezrečnosť = je to neschopnosť hovoriť po fyziologicko vymedzenom čase = dieťa od narodenia nerozpráva, ale sluch je v poriadku.
PRÍČINA: je v nevyvinutí rečových oblastí mozgovej kôry, v dôsledku čoho sa nemôže vytvárať reč, alebo ťažko vytvárať spoje II. sig. sústavy.

Senzorická dysfázia - nerozumejú hovorovej reči, opakujú hlásky a nechápu ich význam, nevedia lokalizovať zvuk, nepoznajú hlasy zvierat.
PRÍČINA: je to chyba porušenia konca Munkovej oblasti.
Motorická dysfázia - deti načas rozumejú reči, ale sami nehovoria; nevykonávajú presné pohyby úst; naučia sa maximálne 4-5 slov.
PRÍČINA – je v Brokovej oblasti.

Afázia –
je strata reči, na podklade organického poškodenia mozgu.
PRÍČINA: ide o kôrovú poruchu.

Mutizmus – je podmienený funkčne (psychický úraz)

Afázia má tri formy:

Motorická afázia – strata naučených schopností hovoriť – porucha Brokovej zóny. Postihnutý počuje hovorenú reč aj jej rozumie, má predstavu, čo by chcel povedať, ale nedokáže vytvoriť celky.

Senzorická afázia –
je členená do dvoch skupín
- sluchová – vzniká pri postihnutí sluchového centra reči. Ide o stratu rozumieť počutej reči, nerozoznáva počuté slová a preto nepozná ich obsah – akoby počul cudziu reč.
- zraková – pri poruche zrakového centra reči. Neschopnosť porozumieť a chápať písané slovné symboly. Ide o poruchu naučenej schopnosti čítať.
Totálna afázia – vzniká na základe rozsiahlej poruchy v oblasti záhlavného, čelového, spánkového laloku, strata všetkých výkonov reči (nerozumie a ani nevie hovoriť).

PORUCHY ZVUKU REČI
- Huhňavosť alebo fufnavosť – rinolália – ide o poruchu rezonancie hlások, pri ich artikulácii
- RINOLÁLIA – aperta – otvorená fufnavosť – je porucha zvuku pri vytváraní reči, pričom sú zmenené všetky hlásky okrem koncoviek pre zvýšené zaznievanie priestorov na podnebí (akoby sme hovorili nosom).
- ZATVORENÁ FUFNAVOSŤ – kedy by mali rezonovať nosové priestory, prejaví sa zmenšením rezonancie na podnebí.
- ZMIEŠANÁ FUFNAVOSŤ – ide o otvorenú a zatvorenú súčasne.

PORUCHY PLYNULOSTI REČI

Zajakavosť – (Balbuties) – býva podmienená psychickým úrazom = dispozícia + trauma – u chlapcov.

Zajakavosť môže byť:
- tónická zajakavosť – mama, m
- klonická zajakavosť – ta, ta, ta – tabuľa

Brblavosť – ide o rýchlu, nezrozumiteľnú reč – môže byť dedične podmienená.

CHYBY VÝSLOVNOSTI A ARTIKULÁCIE

Dyslália alebo hltavosť. Často vzniká v období výstavby reči.

Modilália – chybná výslovnosť jednej hlásky.
Paralália –
keď zamieňa.
Dyslália univeralis – chyba výslovnosti viacerých hlások.
Tetirmus – nezrozumiteľnosť.

Chybná výstavba hlásky:
R – rotacizmus; L – landacizmus; K – kaporizmus; G – gonacizmus; S – sygmatizmus.

Na odstránenie rečových chýb a porúch využívame:
ZŠ – internátne pre žiakov s chybami reči
ZŠ – internátna pre nehovoriacich
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.