referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Pedagogika detí s poruchami učenia
Dátum pridania: 21.07.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 371
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Pedagogika detí s poruchami učenia

Je najmladší odbor ŠP. Takto narušení žiaci v dôsledku nedostatočnej diferenciálnej diagnostiky boli často nesprávne zaradení do ŠZŠ.
Poruchy učenia sú z etiologického a symtomatologického hľadiska pomerne rôznorodou skupinou, ktorej spoločným menovateľom je skutočnosť, že žiak v dôsledku svojho narušenia v prípade, ak mu nie je poskytnutá špeciálna výchovná starostlivosť, zlyháva v škole. Ide tu o žiakov, ktorí majú ťažkosti s osvojením a používaním jazyka, čítanej a písanej reči, manipulácie s grafickými, matematickými či muzickými symbolmi, aplikovania pravopisných pravidiel a pod., pričom príčinou týchto ťažkostí nie sú primárne senzomotorické, somatické alebo mentálne postihnutia, sociálne podmienené faktory, prípadne nedostatočná metodika vo vyučovaní.
Tieto ťažkosti môžu byť dôsledkom porúch pozornosti alebo pamäti, percepcie, či percepčno-motorických, tiež porúch myslenia alebo reči.
Ako etiologické faktory sa najčastejšie uvádzajú ľahké mozgové dysfunkcie, hereditárne podmienené faktory, rôzne iné etiologické faktory (napr. biochemické, sociálne-deprivačné). Špecifickými etiologickými faktormi môžu ďalej byť poruchy symbolických funkcií.
V súvislosti s poruchami učenia sa spravidla uvádzajú nasledovné vývinové poruchy:
- Poruchy čítania – dyslexia
- Poruchy písania – dysgrafia
- Poruchy pravopisu – dysortografia
- Poruchy počítania – dyskalkúlia
- Poruchy hudobných schopností – dysmúzia
- Poruchy vývinu hovorovej reči – dysfázia


Špeciálnopedagogická intervencia spočíva v diagnostike a v korekcii zistenej poruchy. Diagnostika porúch učenia je náročná a vyžaduje špeciálne poznatky a spôsobilosti, komplexnú diagnostiku.
Korekčné programy sa sústreďujú na procesy percepcie, vizuálnej a auditívnej diskriminácie, na analýzu a syntézu grafém a foném, na narábanie s kalkulickými znakmi, na budovanie správnych algoritmov pri riešení matematických úloh, na osvojenie systému gramatických pravidiel a ich aplikáciu v praxi a pod. Korekčné programy sa určujú na základe diagnózy individuálne pre každé dieťa s poruchou učenia.
 
Podobné referáty
Pedagogika detí s poruchami učenia 2.9598 1010 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.