referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Alternatívne školy (seminárna práca)
Dátum pridania: 29.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mato1
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 329
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.84 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

1) Změna základního přístupu k osobnosti vychovávaného jedince s ohledem
na jeho psychofyzický vývoj a v souvislosti s tím změna vztahu učitele a žáka.

Jejich vzájemný vztah je v těchto školách budován na základě vzájemné úcty, tolerance, respektování se, pochopení, důvěry, spolupráce a společného rozhodování.

Učitel a žák jsou rovnocennými partnery. Společně rozhoduji o obsahu, metodách a formách vyučování. Učitel je v pozici rádce, partnera, pomocníka, který nejen sám vyučuje, ale nechává se inspirovat a poučit samotnými dětmi. Svým otevřeným přístupem získává přirozenou autoritu.

2) Princip svobody – ten hraje v alternativních školách významnou roli.

Žákovi je dávána možnost svobodné volby, je posilován pocit jistoty a sebedůvěry. I tato svoboda má svá určitá pravidla. Je spojena s respektováním práva druhých na osobní svobodu a vlastní názor, nevede k anarchii, ale k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, chování a jednání.

3) Tvořivá aktivita a činnostní princip

4) Netradiční metody a formy práce

Poměrně často se zde vyskytuje vyučování v tématických celcích, různě dlouhých vyučovacích jednotkách, v blocích. Tradiční rozvrh hodin je nahrazován týdenním pracovním plánem, který zachovává určitou dynamiku v řazení činností. Velice se uplatňuje skupinové a týmové vyučování.

Je zde velký prostor pro individualizované formy výuky, zároveň je kladen max. důraz na rozvoj sociální cítění prostřednictvím četných a intenzivních sociální kontaktů. Děti se učí zodpovědnosti sami za sebe ale i za druhé a celou skupinu. Proto jsou do mnoha škol zařazeny i děti handicapované. Děti se učí přijímat a poskytovat pomoc od kamarádů. 5) Úsilí o vytvoření atmosféry důvěry a spolupráce

Úsilí o vytvoření atmosféry důvěry a spolupráce nejen ve vztahu žák – učitel, ale také učitel – učitel, učitel – rodič. Pedagogové řeší společně výchovné a vzdělávací problémy, pomáhají při rozvíjení koncepce a chodu školy. Stejně tak se i rodiče aktivně podílejí na utváření školního dění. Mohou se účastnit vyučování, podílejí se na přípravě realizaci různých činností.Druhy alternativních škol

Ve světě v současnosti existuje mnoho typů alternativních škol.
Podle Průchy je možné rozlišit tři hlavní skupiny:

1. klasické reformní školy (waldorfské, jenské, montessoriovské a freinetovské)
2. církevní školy
3. moderní alternativní školy

Waldorfské školy

- škola byla založena R. Steinerem roku 1919 v obci Waldorf u Stuttgartu. V dnešní době existuje v různých zemích světa přes 500 škol Činnost škol vychází ze Steinerovy antroposofické filosofie, která z pozorování světa a člověk postupuje k základům lidské existence a uvědomění si pravé podstaty člověka.

Waldorfské školy jsou organizovány jako školy svobodné, jež mají podporovat individuální nadání a tvořivý duchovní život.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.