referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Taxonómie cieľov vyučovacieho procesu
Dátum pridania: 07.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ondrejman
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 447
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Ciele vyučovacieho procesu

Taxonómia D. B. Krathwohla:
1. Prijímanie (vnímavosť): citlivosť, pozornosť jednotlivca k určitým podnetom
2. Reagovanie: zainteresovanosť, aktívna pozornosť, žiak si už nielen všíma, ale aj reaguje, niečo robí s objektom.
3. Oceňovanie hodnoty: vytvorenie kladného postoja, vyvolanie záujmu. Akceptovanie hodnoty.
4. Integrovanie hodnoty: začiatok vytvárania osobné ho hodnotového systému s myšlienkovým spracovaním a uvedomením si zovšeobecnených a dominantných hodnôt.
5. Začlenenie hodnoty do charakterovej štruktúry osobnosti: hodnoty sa začleňujú do charakteru jednotlivca, slová sú v súlade s činmi.

Taxonómia A. I. Harowa:
1. Reflexné pohyby.
2. Základné pohyby.
3. Perceptívne schopnosti. (schopnosť rozlišovať: kinesteticky vizuálne).
4. Fyzické schopnosti (vytrvalosť, sila...).
5. Pohybové zručnosti.
6. Neverbálna komunikácia.
Z toho vyplýva, že cieľom vyučovanie nie je len čomusi naučiť, ale ide o sústavu cieľov v oblasti: kognitívnej
psychomotorickej
afektívnej
Ciele pre jednotlivé oblasti sú formulované vo viacerých školských dokumentoch – v učebných osnovách, vzd. Štandardoch, v učebniciach. I. Turek upozorňuje, že im často chýba jednoznačné definovanie toho, čo sa má dosiahnuť. Preto, podľa Tureka, by mali byť ciele vyučovacieho procesu spĺňať tieto požiadavky:
1.Konzistentnosť – podriadenie nižších cieľov vyšším.
2. Primeranosť – súlad medzi cieľmi, možnosťami a schopnosťami žiakov.
3. Vyjadrovanie žiackych výkonov v pojmoch – nie opisovanie javov, ale ich vysvetlenie žiakmi.
4. Jednoznačnosť – formulovať cieľ tak, aby nepripúšťal viacznačný výklad.
5. Kontrolovateľnosť, merateľnosť – formulácia cieľa musí umožniť porovnať dosiahnuté výsledky s cieľom a z toho vyvodiť záver.


Znázornenie od čiastkových až po hlavný cieľ hodiny: cieľ motivácie - cieľ preverovania vedomostí - cieľ expozície učiva - cieľ fixácia učiva - cieľ diagnostikovania mojich vedomostí - Hlavný cieľ hodinyPodmienky vyučovacieho procesu


Vyučovací proces môžeme úspešne realizovať len za určitých podmienok. Tie možno deliť na vonkajšie a vnútorné.
Vonkajšie podmienky – samotný názov hovorí, že ide o podmienky, ktoré pôsobia na vyučovanie z vonkajšej stránky. Medzi ne patria napr. :učebné pomôcky, vybavenie a stav školy, triedy, organizácia práce počas hodiny..
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Literatúra: Petlák E. – Všeobecná didaktika, IRIS,1997.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.