referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Rovnice a nerovnice
Dátum pridania: 25.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano.talla
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 577
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

x1 = (-b +√D)/2a, x2 == (-b -√D)/2a kde disriminant D = b2 + 4ac.
Rýchla je metóda úpravy na úplný vzorec: a(x – b/2a ) + c - b2 /4a = 0.
4. Rovnice s absolútnymi hodnotami
Túto rovnicu je možné riešiť viacerými spôsobmi. Najpoužívanejšie sú: Úplný zoznam možností, rozklad množiny, Umocnenie, grafy funkcií alebo geometrická interpretácia.
Pr.: |x-1| = |x +7|
5. Rovnice s parametrom
Ide azda o najnáročnejší druh rovníc preberaných na SŠ. Pr.: p2 x +1 = p + x.
6. Sústavy lineárnych rovníc
Na ZŠ sa žiaci stretnú so sústavou 2 lineárnych rovníc s 2 neznámymi. Na riešenie sa používa dosadzovacia (sustitučná) metóda, porovnávacia, sčítacia, grafická, pomocou determinantov, úpravou matice na trojuholníkový tvar alebo pomocou inverznej matice.
7. Iracionálne rovnice
Sú chrakteristické dvoma osobitosťami: prácou s odmocninami a neekvivalentnými operáciami. Takýto typ rovnice sa často rieši umocnením oboch strán alebo použijeme elegantnejšiu metódu substitúcie.
8. Algebraické rovnice vyššieho stupňa
Ide o rovnice, ktorých základy sa začínajú riešiť na SŠ. Tieto rovnice majú úzsky vzťah k polynómom, geometrii a analýze.
9. Exponenciálne a logaritmické rovnice
V takomto type rovníc sa využívajú vety o súčine, podiele a mocnine logaritmov, ako i iné vzťahy.
10. Goniometrické rovnice
Medzi jednoduché goniometrické rovnice typu sin x = a, cos x = a, tg x = a, cotg x = a.

Nerovnice

Podobne ako rovnica, aj nerovnica je predovšetkým výzva na riešenie, hľadanie množiny všetkých tých x z R, ktoré danej nerovnici vyhovujú. Rozdiel medzi nimi je v kvalite množiny jej riešení, v spôsobe riešenia a vo význame skúšky. Zvyčajne je množina riešení rovnice konečná a nerovnice nekonečná. Operácie, ktoré platia v rovniciach sú platné i v nerovniciach.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.