referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Tvorba didaktických testov
Dátum pridania: 22.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mkubiatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 126
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 27.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 46m 0s
Pomalé čítanie: 69m 0s
 
ÚVOD :


Didaktický test je pre učiteľa spojencom aj výzvou. Je to užitočný nástroj. Dobre informuje a jeho výsledky nesú pečať neosobnej spravodlivosti. Ak je učiteľ aj jeho tvorcom, núti ho svojou podstatou odkryť v dôverne známom učive netušené vnútorné súvislosti.
Pretože test je nezávislý od žiaka i učiteľa, jeden aj druhý sa ho neraz obávajú. Vo svojej priamočiarosti ignoruje ostatné ľudské súvislosti obidvoch účastnikov pedagogickej interakcie a odzrkadľuje iba jej bezprostredný výsledok.
Učiteľ, ktorému záleží na kvalite svojej práce, by mal testy používať a mal by si ich vedieť aj zostaviť a overiť. Je to neľahká, zdĺhavá práca, ktorá vyžaduje veľký záujem, nadšenie a dôkladnú teoretickú prípravu. Tento vklad sa však vráti, a to nielen v lepšom poznaní výsledkov práce učiteľa a žiaka, ale aj v hlbšom pochopení podstaty vyučovacej činnosti a jej obsahu. Úsilie učiteľov vytvoriť si vlastné testy nie je v rozpore s existenciou oficiálnych didaktických testov s celoštátnou platnosťou. Jednak preto, že sa obidva druhy testov môžu v škole dopĺňať, ale predovšetkým z toho dôvodu, že oficiálne testy môžu pokryť len časť potrieb základných a stredných škôl, v ktorých sa vyučuje asi tisíc predmetov. Vlastné testy možno navyše zamerať podľa potreby na presne vymedzené časti učiva, tematické celky a podobne.
Osobitný význam nadobúda táto skutočnosť v súvislosti so zmenami vo vzdelávacej sústave a s modernizáciou pedagogického myslenia, čo uvoľňuje učiteľovi priestor na tvorivosť a nevyhnutne ho bude viesť k väčšej diferenciácii v obsahu a spôsoboch realizácie výchovno – vzdelávacieho procesu. Pretože v teste, ktorý vypracoval iný autor, nemožno robiť nijaké zásahy a úpravy, vlastný test umožní jemnejšie vystihnúť špecifické stránky odučenej látky.


KONTROLA V PEDAGOGICKOM PROCESE

Výchova patrí k najstarším autoregulatívnym funkciám spoločnosti. Hoci školské výchovné zariadenia sa menia pomerne pomaly, vlastný výchovný proces, jeho teoretická a praktická stránka, živo reaguje na celkový rozvoj vedy a techniky. Jednotlivé prvky výchovného systému sa modernizujú, mení sa ich postavenie, funkcie a teoretické východiská.
Kontrola výsledkov žiakovej učebnej činnosti patrí k najstarším zložkám vzdelávania a teoreticky sa skúma asi dvesto rokov. V súčasnej škole ju však chápeme trochu inak, a najmä hlbšie ako v minulosti. Zatiaľ čo pedagogika 19.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Marián Lapitka : Tvorba a použitie didaktických testov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.