referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Skupinové vyučovanie
Dátum pridania: 04.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Urickova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 323
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

Potvrdil sa predpoklad, že skupinové vyučovanie plní svoje poslanie tam, kde nejde o prosté naučenie faktov a ich reprodukciu, ale v tých situáciach, v ktorých majú žiaci pred sebou zložitejšiu úlohu alebo problém ktorého riešenie vyžaduje istú myšlienkovú námahu. Práve možnosť aktívnej výmeny názorov v jednotlivých fázach riešenia problémov v skupine tvorí plodnú základňu pre odhaľovanie vedných vzťahov a zdôvodnenie vlastného záveru.
Ďalšou významnou podmienkou činnosti skupinového vyučovania je riadenie skupinovej práce žiakov. Účinnosť skupinového vyučovania nieje automatickým dôsledkom začlenenia tejto organizačnej formy do vyučovania, ale závisí na cieľavedomom riadení práce skupín vo všetkých jej etapách. Výsledky praktickej realizácie skupinového vyučovania umožňuje vyčleniť 3 základné fázy v jeho riadení. Východiskom prvej je formulácia otázky, úlohy alebo problému, ktoré sú vhodné pre prácu žiakov v skupine. Pozorujeme chovanie žiakov v skupinách, vidíme že efektívne sú zvlášť tie momenty kedy žiaci zhromažďujú materiály, zrovnávajú, vyčleňujú podstatné prvky z hľadiska svojej úlohy, kedy prebieha analýza problémovej situácie, utvárajú sa vlastné názory a hodnotenie. Z hľadiska didaktiky skupinovej práce sa ukazuje ako zvlášť významný moment premyslene spájať etapu priamej práce žiakov v skupinách stávajú predmetom spolupráce celej triedy. V tejto fáze dochádza k myšlienkovému prehĺbeniu, zhodnoteniu výsledkov i k syntéze, v ktorej sa integrujú dielčie poznatky.
Neoddeliteľnou súčasťou uvedených 3 etáp je problém hodnotenia činnosti žiakov. Je to jedna z najobtiažnejších otázok spojených s touto organizačnou formou vyučovania. Používané hodnotenie malo väčšinou tieto formy: hodnotenie spoločných zápisov celej skupiny, rozbor ich kladov a nedostatkov, porovnávanie práce skupín a ich výsledkov. Pre priebežnú aktivizáciu všetkých členov skupiny sa prejavila ako účinná metóda, kedy výsledky práce celej skupiny reprezentoval niektorý jej člen, vyzvaný náhodne vyučujúcim. Skupinová práca nevylučovala ani individuálne dielčie hodnotenie žiakov.
Pri naštartovaní tejto metódy vyučovania je potrebné určité prípravné obdobie, kedy si učiteľ i žiaci osvojujú nové neobvyklé formy činnosti. Z hľadiska učiteľa ide o nové pedagogické skúsenosti späté s riadením práce celej skupiny, s riadením diskusie medzi jednotlivými žiakmi i celými skupinami. Pre žiakov prináša skupinové vyučovanie nové didaktické situácie, kde aktívna činnosť a samostatná práca sa spája sa skúsenosťou formulovať svoje názory, zúčastniť sa diskusie spolu s ostatnými účastníkmi.
Významným aspektom práce v skupinách je využívanie a rozvíjanie vnútorných skupinových vzťahov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Skalková Jarmila, Od teórie k praxi vyučovania, Štátne pedagogické nakladateľstvo Praha, 1978, 2. Šturma Jaroslav, Didaktické cvičenia, Pedagogická fakulta Hradec Králové, 1988
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.