referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Streda, 7. decembra 2022
Skupinové vyučovanie
Dátum pridania: 04.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Urickova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 323
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

Tie ovplyvňujú nielen poznávacie procesy, ale i procesy socializácie, a tým aj osobnostné utváranie žiakov. Skupinové vyučovanie ovplyvňuje priebeh poznávacích procesov a teda aj kvalitu a úroveň vedomostí žiakov. Doterajšie poznatky umožňujú učiniť záver, že túto problematiku je nutné diferencovať vzhľadom k žiakom rôznych prospechových úrovní.
Skupinové vyučovanie je však iba jednou z organizačných foriem. Nieje možné ho používať vždy a pri akejkoľvek látke. Samozrejme aj skupinové vyučovanie má svoje medze. Nieje však pochybnosť o tom, že pri premyslenom didaktickom riadení môže sa dnes skupinové vyučovanie stať jedným z prostriedkov modernizácie vyučovania a zvyšovania jeho účinnosti v zmysle realizácie súčasných cieľov dnešnej školy.

Skupinové vyučovanie bude účinné, ak učiteľ bude zadávať vhodné úlohy, predovšetkým problémového charakteru, ktoré umožňujú interakciu medzi žiakmi, a bude riadiť činnosť skupín tak aby sa uplatňovala spolupráca žiakov vnútri skupiny i medzi skupinami. Vhodné didaktické spracovanie učiva je pre učiteľa veľmi náročné. Ide to o to, stanoviť tie partie, ktoré sú pre prácu žiakov v skupinách najvhodnejšie a formulovať dané učivo vo forme úloh a problémov, ktoré budú samostatne riešiť.
Skupinové vyučovanie učí vymieňať si názory, navzájom sa doplňovať, zdôvodňovať svoje stanoviská a vzájomne sa k sebe obracať, to sú formy aktivity, ktoré žiaci nemohli pri frontálnom vyučovaní v náležitej miere získať.
Žiak sa v skupinovom vyučovaní javí ako subjekt i objekt výchovy. V praxi sa otvárajú nové aspekty pôsobenia na žiakov a ich rozvíjanie predovšetkým zo sociálnych, psychických, osobnostných aspektov, ktoré bežným frontálnym vyučovaním nemôžu byť postihované.
Žiaci sú pri skupinovom vyučovaní samostatnejší a ich aktívne začlenenie do učebných činností stúpa. Pomocou úloh, ktoré sa skupine ukladajú, sa zavádza so vyučovania tvorivé myslenie. Skupinová práca podporuje samostatnú výmenu názorov, rozvíja vyjadrovacie schopnosti a vyvoláva pri vhodnom vedení zdravú súťaživosť. Myslím si, že slabí žiaci sa zbavujú hanby.

4. Konkrétne návrhy

Pri skupinovom vyučovaní je potrebné, aby boli vytvorené skupiny spravidla po 4 žiakoch. Treba upraviť stolové zariadenie učební tak , aby poskytovala možnosti pre ich spoluprácu. Treba ich optimálne rozmiestniť. Za optimálne rozmiestnenie skupín pokladám také usporiadanie skupín v priestore, ktoré umožňuje a podporuje nielen kontakty medzi členmi jednej skupiny, ale i medzi ostatnými skupinami navzájom.
Do popredia vstupuje predovšetkým vzťah k cieľu a obsahu vyučovania.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Skalková Jarmila, Od teórie k praxi vyučovania, Štátne pedagogické nakladateľstvo Praha, 1978, 2. Šturma Jaroslav, Didaktické cvičenia, Pedagogická fakulta Hradec Králové, 1988
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.