referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Utorok, 6. decembra 2022
Skupinové vyučovanie
Dátum pridania: 04.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Urickova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 323
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

Napríklad na hodine literatúry boli formulované a v skupinách riešené úlohy ktoré:
1. viedli k hlbšiemu chápaniu spoločensko – historickej podmienenosti literárnych javov
2. prehlbovali pochopenie hlavných smerov literárneho vývoja
3. smerovali k postihnutej ideovej podstate literárneho diela
4. charakterizovali literárne postavy
5. viedli k prehĺbeniu chápania literárneho diela ako prameňa estetických zážitkov
6. podtrhovali živý odkaz literatúry dneška a poskytovali možnosť vyvodzovať poučenie z literárneho diela
7. podporovali hodnotenie a vytváranie postojov žiakov k svetu a k spoločnosti
8. rozvíjali a upevňovali osvojovanie metód práce s literárnym dielom
Z tohto príkladu experimenti získali informácie, že v skupinách žiaci pracujú samostatne, a že táto práca predpokladá bezprostredný styk a látkou, zároveň posiluje jednotu výchovného a vzdelávacieho pôsobenia učiva. Jednotlivé úlohy zároveň kládli rôzne nároky na myslenie žiakov a prispievali tak k aktivizácií a rozvíjaní rozličných stránok ich intelektuálnych činností. Žiaci riešili úlohy, ktoré viedli k popisu, k vyčleňovaniu určitých charakteristických rysov, k ich triedeniu a klasifikácií. Niektoré úlohy pre skupinovú prácu sa zakladali na porovnávaní. Žiaci sa pritom opierali o svoje čitateľské skúsenosti a pracovali priamo s textom. Jedným zo základných úloh, ktoré vyučujúci sledovali bolo naučiť žiakov pracovať samostatne s literárnym dielom, teda naučiť ich určitej metóde rozumovej činnosti, špecifické pre učivo literatúry.
Pri sledovaní procesu uplatňujúcich sa v riešení problémových situácií sa rozvíjajú v jednote jak v reproduktívnej aktivity, tak aj produktívnej aktivity, ktoré predpokladajú postihovanie problémov, určitú flexibilitu myslenia, prepracovanie nových vzťahov a súvislostí. Sú to určité prvky tvorivej činnosti. Zavedenie problémového vyučovania spolu so skupinovým vytvárajú didaktické situáciu, ktoré otvárajú priestor pre činnosť žiakov, svojim charakterom presahujú medze doterajších predstáv o učení žiakov. Ide o to, rozvíjať samostatne tvorivé myslenie.5. Zoznam použitej literatúry

1. Skalková Jarmila, Od teórie k praxi vyučovania, Štátne pedagogické nakladateľstvo Praha, 1978
2. Šturma Jaroslav, Didaktické cvičenia, Pedagogická fakulta Hradec Králové, 1988.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: 1. Skalková Jarmila, Od teórie k praxi vyučovania, Štátne pedagogické nakladateľstvo Praha, 1978, 2. Šturma Jaroslav, Didaktické cvičenia, Pedagogická fakulta Hradec Králové, 1988
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.