referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Skupinové vyučovanie
Dátum pridania: 04.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Urickova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 323
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
1. Charakteristika:

Pod pojmom skupinové vyučovanie chápeme takú organizačnú formu, kedy sa vytvárajú malé skupiny žiakov (3 – 5 členné), ktoré spolupracujú pri riešení spoločnej úlohy.
Táto skupina je sociálnym útvarom. Medzi jeho členmi sa rozvíjajú sociálne interakcie. Chovanie jednotlivca je v ňom riadené ako spoločenským cieľom, tak i chovaním členov skupiny.
Skupinové vyučovanie využíva možnosti, ktoré vznikajú začlenením skupiny ako nositeľky poznávacieho procesu do vzdelávacieho procesu. Jeho najpodstatnejšie rysy sú dané práve tým, že podporuje rozvoj sociálnych vzťahov medzi žiakmi priamo pri vyučovaní, že vytvára pedagogické situácie umožňujúce vzájomnú interakciu žiakov medzi sebou, a ich vzájomnú spoluprácu priamo pri vyučovaní. Práve v uplatnení sociálnej interakcie v skupine spočíva didaktická funkcia skupinového vyučovania. Skupina tu funguje ako sociálny psychologický útvar, ktorý má svoju vnútornú štruktúru. Činnosť žiakov s skupine potom ovplyvňuje priebeh učenia žiakov.

2. Názory odborníkov:

Mnohí odborníci, ktorí skúmali skupinové vyučovanie a robili rôzne experimenty dokazujú, že skupinové vyučovanie môže prispieť k zvýšeniu účinnosti vzdelávacieho i výchovného pôsobenia na žiakov (Bartecki,J., Chabior, E.,Jedlička,J).
Kladné momenty skupinového vyučovania vidia mnohí odborníci aj v tom, že si žiaci navzájom pomáhajú, že sa uplatňujú i pasívni a menej výkonní žiaci, žiaci nesmelí, ktorí sa vo väčšom kolektíve neodvážia zaujať vlastné stanovisko. Práca v skupine prispieva k rozvíjaniu takýchto vlastností ako aj ochota k spolupráci, zodpovednosť, kritičnosť, tolerancia k mysleniu druhého, vlastná iniciatíva žiaka tiež. Rozvíja a upevňuje sa schopnosť spolupracovať, navzájom si pomáhať, viesť diskusie, vymieňať si názory, organizovať spoločnú prácu.
Podľa odborníka Jaroslava Šturmu skupiny môžu byť relatívne stále i premenlivé, čo do zloženia 1. homogénne
2. rôznorodé
Početnosť skupín sa pohybuje od 3 –12 žiakov. Ako zvláštny prípad uvádza J. Šturma párové skupiny, teda práce vo dvojciach. Vyučovanie nemusí prebiehať stále formou skupinovej práce, ale striedaním frontálnych hromadných foriem a individuálnej, samostatnej práce.

3. Základné myšlienky a vlastné názory

Skupinové vyučovanie podporuje kolektívnu výchovu, ktorá je jedným z najvýznamnejších princípov výchovy.
Pri skupinovej práci žiak predovšetkým dostáva svoju vlastnú samostatnú činnosť so bezprostredného styku s látkou.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Skalková Jarmila, Od teórie k praxi vyučovania, Štátne pedagogické nakladateľstvo Praha, 1978, 2. Šturma Jaroslav, Didaktické cvičenia, Pedagogická fakulta Hradec Králové, 1988
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.