referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Subjekty sociálnej práce (poznámky)
Dátum pridania: 10.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 595
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 33m 0s
Pomalé čítanie: 49m 30s
 
Sociálna práca ako umenie jednať s ľuďmi

Sociálna práca ako umenie jednať s ľuďmi a viesť ich (len ak súhlasia a toto vedenie akceptujú) na základe odbornej znalosti a praktických skúseností. Tieto sociálny pracovník tvorivo aplikuje pri nadväzovaní kontaktov, sociálnych diagnózach a sociálno-výchovných pôsobení, tak aby pomohol sociálnym klientom uspokojiť sociálne potreby a urovnať narušené vzťahy v spoločnosti, ktoré môžu vniknúť v ktoromkoľvek období životného cyklu a v rôznych životných situáciách. Umenie jednať s človekom vyžaduje nielen znalosť praktických metód, ale aj prirodzený talent a etický záujem, pretože jednáme s človekom, ktorý je v spoločnosti nejako znevýhodnený, či handikepovaný.
Individuálna sociálna práca je umenie, v ktorom používame vedomosti získané o človeku a svoju schopnosť vytvárať vzťahy medzi ľuďmi, aby sme mobilizovali schopnosti jednotlivca, ako aj spoločenské zdroje pomoci a takto ho priviedli k tomu, aby sa lepšie prispôsobil svojmu prostrediu. Sociálna práca ako pracovná metóda

Sociálna práca ako pracovná metóda disponuje postupmi a zákonitosťami, ktorých ovládnutie uľahčí a urýchli orientáciu v rôznych životných situáciách a v nežiadúcich psychických a sociálnych problémoch.
Špecifiká sociálnej práce spočívajú v tom, že sociálni pracovníci musia hodnotiť informácie, ktoré dostávajú z rôznych zdrojov, ako aj z vlastných istení, musia ich spracovávať vyberať z možných alternatív a rozhodovať sa pre ďalší postup jednak svojej práce a jednak v práci ďalších odborníkov.

Zmeny kvality a obsahu sociálnej práce

PROFESIONALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Profesionalizáciou získava sociálny pracovník viac práv a väčšiu zodpovednosť potrebnú k zásahom do dôležitých súkromných sfér života jednotlivca, skupiny, či komunity. Podmienkou profesionalizácie je zdokonalenie systému vzdelávania, pričom tendencie vo svete smerujú k úplnému vysokoškolskému vzdelaniu.
Za účelom šírenia poznatkov z teórie a praxe a výmeny skúseností z rôznych oblastí sociálnej práce vznikajú národné a medzinárodné asociácie sociálnych pracovníkov a takisto školy sociálnej práce sa združujú do rôznych organizácií.
V niektorých štátoch sa uplatňuje odborné vedenie sociálnych pracovníkov tzv. supervízia, ktorej podstatou je na základe odborných poznatkov kriticky riadiť sociálnych pracovníkov v danej oblasti a v pravidelných intervaloch sledovať a hodnotiť ich prácu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.