referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Pondelok, 24. januára 2022
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese
Dátum pridania: 17.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: molca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 685
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 

Dúfam však, že tieto problémy sa v dohľadnej dobe vyriešia, pretože ako povedal už Jan Amos Komenský v Informatoriu školy materskej: „ Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším Božím darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať.“
I. VÝCHOVA MIMO VYUČOVANIA

Definícia výchovy
Výchova je cieľavedomá, komplexná, plánovitá, sústavná a tvorivá činnosť zameraná na rozvoj osobnosti v súlade s potrebami s požiadavkami spoločnosti na existujúcom stupni spoločenského vývoja.
Podľa Kaisera a Kaiserovej v učebnici pedagogiky je „ výchova na to, aby človek dosiahol primeranú formu existencie a keďže si neprináša žiadne pevné spôsoby, reakcie je teda voči svetu otvorený, možno ho vychovávať. Výchova je teda zameraná na schopnosť človeka konať.“
Výchova mimo vyučovania
Výchova mimo vyučovania predstavuje špecifický komplex výchovno-vzdelávacích činností so žiakmi v čase mimo vyučovania, ktorý si kladie za cieľ prehlbovať a systematicky rozvíjať jednotlivé stránky žiakovej osobnosti, na ktoré sa škola zamerala v procese školského vyučovania.

Z hľadiska kontinuity treba výchovu mimo vyučovania chápať nielen ako súhrnný komplex, ale predovšetkým ako určitý systém podporujúci rozvoj tých stránok osobnosti detí, ktoré majú rozhodujúci význam pre výchovu k samostatnosti, vlastnej sebarealizácie, osvojenie správnych návykov z hľadiska účelného využívania voľného času, a to nielen počas školskej dochádzky, ale aj v priebehu ďalšieho života.

Výchova mimo vyučovania sa dá charakterizovať niekoľkými bodmi:
- prebieha mimo bezprostredného vplyvu rodiny
- prebieha mimo povinného vyučovania
- uskutočňuje sa prevažne vo voľnom čase
Pedagogické ovplyvňovanie voľného času, hlavne výchova detí a mládeže v dobe mimo vyučovania, je významnou oblasťou výchovného pôsobenia. Poskytuje príležitosť viesť jedinca k racionálnemu využívaniu voľného času, formovať hodnotné záujmy, uspokojovať a kultivovať významné ľudské potreby, rozvíjať špecifické schopnosti a upevňovať žiadúce morálne vlastnosti. Ďalšou dôležitou úlohou výchovy mimo vyučovania je rozvíjanie potreby celoživotného vzdelávania, hlavne v súvislosti so záujmovou orientáciou človeka. Táto oblasť výchovy teda plní výchovnú, vzdelávaciu, zdravotnú a sociálnu funkciu. Vhodné pedagogické ovplyvňovanie voľného času detí a mládeže je jednou z účinných foriem prevencie tak závažných výchovných problémov, ako sú prejavy agresie, drogová závislosť, problémy v oblasti sexu. Výchova vo voľnom čase sa netýka iba detí a mládeže, zahrňuje aj pôsobenie na dospelé osoby (andragogika).
Okrem ovplyvňovania voľného času zahrňuje výchova mimo vyučovania aj iné oblasti, napríklad prípravu na školu a upevňovanie hygienických a kultúrnych návykov. Pre pedagóga, ktorý pracuje s deťmi a mládežou v dobe mimo vyučovania, je najdôležitejšie, aby dokázal vytvoriť bezpečné, tvorivé ovzdušie a pohodu, aby dbal o uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvoj záujmov a špecifických schopností. K tomu je potrebné, aby mal pochopenie a záujem o deti ako individuality, dokázal ich vhodne motivovať, podporoval ich nápaditosť, tvorivosť, záujem o činnosť a vzdelanie.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kaiser, A. – Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava, SPN 1993, 2. Bláha, V. a kolektív.: Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine. Bratislava, SPN 1987, 3. Opata, R. a kolektív.: Teória a prax mimotriednej výchovy. Bratislava, SPN 1980, 4. Pavlík, J.: Študijné texty zo základov pedagogiky. Bratislava, 2001, 5. Šalingová, M. – Mandíková, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava SPN 1979
Podobné referáty
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 2.9814 2571 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.