referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Sobota, 22. januára 2022
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese
Dátum pridania: 17.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: molca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 685
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 

Výhodou s porovnaním s učiteľom je, že vychovávateľ nie je viazaný osnovami a klasifikáciou. Profesia vychovávateľa zahrňuje pedagogické pôsobenie v rôznych typoch zariadení pre výchovu mimo vyučovania. Vychovávatelia sa ako jediný pedagogický pracovníci pripravujú na prácu s jedincami vo veľkom vekovom rozpätí, od predškolského veku až po adolescentov, či mladých dospelých.
II. FUNKCIE VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA
Výchova mimo vyučovania, ako špecifická oblasť výchovného pôsobenia, plní výchovno-vzdelávaciu, zdravotnú i sociálnu funkciu. Jednotlivé typy zariadení, inštitúcií a organizácií plnia tieto funkcie v rôznej miere podľa svojho charakteru.
Výchovná funkcia
Na plnenie výchovnej funkcie je kladený obzvlášť veľký dôraz. Prostredníctvom pestrých a záujmových činností sa deti motivujú k hodnotnému využívaniu voľného času, k získaniu nových vedomostí, zručností i návykov a tým i k rozvoju poznávacích procesov a k celoživotnému vzdelávaniu. Úspechy v záujmových činnostiam prinášajú pocit uspokojenia, príležitosť k sebarealizácii a primeranému sebahodnoteniu. Na základe praktických činností a skúseností a skúseností si mladí ľudia vytvárajú vlastný názor na život a na svet.
Zdravotná funkcia
Zdravotnú funkciu plní inštitúcia pre výchovu mimo vyučovania tým, že prispieva k usmerňovaniu režimu dňa tak, aby podporoval zdravý telesný a duševný vývoj detí a mládeže. Obzvlášť veľký zdravotný význam má podnecovanie a poskytovanie príležitostí k výdatnému pohybu na čerstvom vzduchu. Telovýchovné a športové činnosti vo voľnom čase kompenzujú dlhé sedenie pri vyučovaní a sú pre zdravé deti bezprostredne potrebné Niektoré zariadenia, ktoré zabezpečujú stravu, majú možnosť viesť deti k správnej životospráve aj racionálnou výživou, význam má aj dodržovanie hygieny.


Sociálna funkcia
Inštitúcie pre výchovu mimo vyučovania majú taktiež veľmi veľkú sociálnu funkciu. Ovplyvňovaním voľného času detí a starostlivosťou o ne zbavujú rodičov do značnej miery starostí v dobe, kedy sú v zamestnaní, alebo majú iné povinnosti. Jednotlivé typy výchovných zariadení plnia sociálnu funkciu rôznym spôsobom a v odlišnej miere. Zvlášť významná je sociálna funkcia tých zariadení, ktoré pracujú s mladšími deťmi alebo prechodne či trvalo nahradzujú rodinu ( školské družiny, detské domovy, domovy mládeže). III. OBSAH VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA

Výchova mimo vyučovania má výrazné činnostný charakter. Obsah výchovy mimo vyučovania tvoria:
Odpočinkové činnosti
- tvoria súčasť náplne voľného času a platí pre ne princíp dobrovoľnosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kaiser, A. – Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava, SPN 1993, 2. Bláha, V. a kolektív.: Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine. Bratislava, SPN 1987, 3. Opata, R. a kolektív.: Teória a prax mimotriednej výchovy. Bratislava, SPN 1980, 4. Pavlík, J.: Študijné texty zo základov pedagogiky. Bratislava, 2001, 5. Šalingová, M. – Mandíková, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava SPN 1979
Podobné referáty
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 2.9814 2571 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.