referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Sobota, 22. januára 2022
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese
Dátum pridania: 17.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: molca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 685
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 

Sú psychicky a fyzicky nenáročné, slúžia k odstráneniu únavy. Do režimu dňa sa zaraďujú najčastejšie poobede, ale podľa potreby i kedykoľvek v priebehu dňa. Podľa situácie môžu mať charakter odpočinku ns lôžku, kľudného pohybu – napríklad prechádzky, alebo voľných rozhovorov.
Rekreačné činnosti
- tvoria súčasť náplne voľného času a platí pre ne princíp dobrovoľnosti. Slúžia k odreagovaniu a odstráneniu únavy z vyučovania, obsahujú však pohybovo náročnejšie aktivity telovýchovného, športového alebo turistického zamerania či manuálnej práce. Pokiaľ je to možné, mali by sa konať v prírode.
Záujmové činnosti
- tvoria súčasť náplne voľného času a platí pre ne princíp dobrovoľnosti. Sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania. Uspokojovanie, rozvíjanie a kultivácia záujmov, uspokojovanie potrieb a rozvoj špecifických schopností, to sú významné výchovné úlohy, ktoré sa podieľajú na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácii človeka. Medzi základné oblasti môžeme zahrnúť záujmové činnosti spoločenskovedné, prírodovedné, pracovne technické, telovýchovné, športové aesteticko-výchovné. Ideálom výchovy mimo vyučovania je výchova jedinca s mnohostranne rozvinutými záujmami a jedným hlbokým špecializovaným, celoživotným záujmom.


Sebaobslužné výchovno-vzdelávacie činnosti
- majú charakter povinnosti. Zameriavajú sa na vedenie detí k samostatnosti v starostlivosti o vlastnú osobu a osobný majetok. Ich podstata spočíva v pestovaní návykov osobnej hygieny, účelného a vkusného obliekania, návykov starostlivosti o poriadok a čistotu prostredia a návykov pri jednaní s ľuďmi.
Spoločensky prospešné činnosti
- tvoria súčasť náplne voľného času a platí pre ne princíp dobrovoľnosti. Spočívajú vo vedení detí k dobrovoľnej práci v prospech druhých ľudí, jednotlivcov či sociálnych skupín. Napríklad podiel na ochrane a tvorbe životného prostredia, pomoc slabším, starším, chorým osobám. Tieto aktivity sa pri dobrom pedagogickom vedení výrazne podieľajú na formovaní kladných charakterových vlastností.
Príprava na vyučovanie
- má charakter povinnosti. Rozumie sa tým okruh činností, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Podieľajú sa na príprave na vyučovanie v rôznej miere, podľa svojich funkcií a veku detí. Okrem vypracovávania písomných a iných zadaných úloh patrí do tejto oblasti aj rozširovanie a prehlbovanie poznatkov z vyučovania, ich konkretizácia a praktické využitie. Spôsoby práce by mali byť pokiaľ možno odlišné od vyučovania a zaujímavé.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kaiser, A. – Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava, SPN 1993, 2. Bláha, V. a kolektív.: Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine. Bratislava, SPN 1987, 3. Opata, R. a kolektív.: Teória a prax mimotriednej výchovy. Bratislava, SPN 1980, 4. Pavlík, J.: Študijné texty zo základov pedagogiky. Bratislava, 2001, 5. Šalingová, M. – Mandíková, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava SPN 1979
Podobné referáty
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 2.9814 2571 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.