referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Sobota, 22. januára 2022
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese
Dátum pridania: 17.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: molca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 685
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 

Súvisí so záujmovými činnosťami, pri ktorých majú deti možnosť praktickej aplikácie vedomostí a aj ich rozširovanie a prehlbovanie.
IV. DUŠEVNÁ HYGIENA VO VÝCHOVE MIMO VYUČOVANIA

Predpokladá primeraný odpočinok s prihliadnutím na vek, predchádzajúce činnosti a individuálne zvláštnosti. Pretože deti pri vyučovaní prevažne sedia, majú nedostatok pohybu, sú dôležito súčasťou režimu dňa pohybové aktivity formou rekreačnej telovýchovy či sústavnejších záujmových pohybových činností. Režim dňa by mal byť usporiadaný tak, aby zodpovedal kolísaniu výkonnosti človeka v priebehu dňa, ale aj týždňa a roku. Nezanedbateľnou súčasťou režimu dňa sú aj činnosti súvisiace s osobnou hygienou a stravovaním. Tie sú zvlášť dôležité v typoch zariadení, ktoré do určitej miery nahradzujú rodinu a kde deti trávia celý deň, týždeň, prípadne tu trvalo žijú. Pestovaním hygienických návykov a návykov správneho stravovania sa dá výrazne prispieť k zachovaniu či zlepšeniu zdravia detí. K celkovému pocitu pohody a spokojnosti detí a vychovávateľov v zariadeniach pre výchovu mimo vyučovania môže prispieť aj vhodné usporiadanie a využitie materiálnych podmienok a priestorové zabezpečenie. Požiadavkám duševnej hygieny zodpovedá také prostredie, ktoré rešpektuje vekové aj individuálne zvláštnosti detí, poskytuje dostatok podnetov pre rozvoj osobnosti, pôsobí esteticky a vyhovuje potrebám súkromia, kľudu, pohodlia a bezpečia. Prostredie je nutné hodnotiť nielen z pohľadu detí, ale aj pedagógov. Aj oni by mali mať per svoju prácu vyhovujúce podmienky, pretože to prispieva k ich spokojnosti. Iba kľudný, spokojný a vyrovnaný vychovávateľ môže pre deti vytvárať pokojné prostredie, ktoré je pri výchove mimo vyučovania tak významné.
V. PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE VO VÝCHOVE MIMO VYUČOVANIA

Prípravou na vyučovanie rozumieme okruh činností, ktorými inštitúcie výchovy mimo vyučovania pomáhajú žiakom pri plnení úloh, zadaných školou. Miera a časový rozsah prípravy žiakov na vyučovanie sú určené špecifickými pedagogickými možnosťami a podmienkami inštitúcii. Úlohou prípravy na vyučovanie je precvičovať, opakovať, prípadne prehlbovať a tým aj upevňovať poznatky z vyučovania, získané zručnosti a návyky rozširovať, konkretizovať a aplikovať v praxi na základe chápania nových vzťahov a súvislostí. Žiak získava vedomosti, formuje a mení svoju osobnosť ako pri vyučovaní, tak aj pri ostatných výchovných činnostiach. Pre prípravu na vyučovanie je možné využívať spontánne aj organizované záujmové činnosti , didaktické hry, zábavu, čítanie, sledovanie rozhlasu, televízie a pod.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kaiser, A. – Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava, SPN 1993, 2. Bláha, V. a kolektív.: Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine. Bratislava, SPN 1987, 3. Opata, R. a kolektív.: Teória a prax mimotriednej výchovy. Bratislava, SPN 1980, 4. Pavlík, J.: Študijné texty zo základov pedagogiky. Bratislava, 2001, 5. Šalingová, M. – Mandíková, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava SPN 1979
Podobné referáty
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 2.9814 2571 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.