referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese
Dátum pridania: 17.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: molca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 685
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 
OBSAH


Úvod..................................................................................... 4
I. Výchova mimo vyučovania.................................................. 5
II. Funkcie výchovy mimo vyučovania..................................... 7
III. Obsah výchovy mimo vyučovania....................................... 8
IV. Duševná hygiena mimo vyučovania..................................... 11
V. Príprava na vyučovanie vo výchove mimo vyučovania....... 12
VI. Mimo - vyučovacie výchovné zariadenia............................. 13
Záver..................................................................................... 16
Zoznam použitej literatúry.................................................... 17
ÚVOD


Výchova je zložitý dynamický systém, ktorý predstavuje množinu premenlivých cieľov, prostriedkov, foriem, metód, princípov a obsahových zložiek. Všetky časti zložitého systému slúžia spoločnému cieľu a tým v súčasnej dobe u nás je: naučiť človeka žiť v demokratickej spoločnosti.
Snahou každej spoločnosti je vychovať vo svojom prostredí plnohodnotného človeka, ktorý dokáže po stránke vedomostnej i morálnej prebrať v svojej dospelosti spoluzodpovednosť za jej ďalšie napredovanie a rozvoj.
Poslaním výchovy je rozvinúť individuálne schopnosti a kladné vlastnosti citovo - temperamentné, morálno – vôľové, pracovné a tlmiť vlastnosti spoločensky nežiadúce. Myslí sa tým zámerné pôsobenie zo strany dospelých na mladú generáciu s cieľom jej postupného zdokonaľovania.
Výchova mimo vyučovania je často označovaná aj ako pedagogika voľného času. Pod pojmom voľný čas si každý určite predstaví niečo iné. Je to možnosť venovať sa činnostiam, ktoré nás zaujímajú, bavia a prinášajú nám uspokojenie a uvoľnenie. No voľný čas nie je iba časom zábavy. Pri neorganizovanom trávení voľného času dochádza k veľkej časti úrazov detí, mladý ľudia ohrozujú seba i druhých experimentovaním s drogami, alebo z nudy prekračujú zákon. Preto by sme si mali položiť niekoľko základných otázok. Ako môžeme vo voľnom čase výchovne pôsobiť na deti a mládež? Základom je samozrejme rodina. Existujú však aj organizácie, ktorých pracovnou náplňou je pôsobiť na deti a mládež. Vo vyspelejších krajinách sú tieto organizácie samozrejmosťou, pretože ľudia si uvedomujú potrebu regulovania voľného času svojich detí a odstraňovania rušivých vplyvov. Bohužiaľ, u nás sú tieto programy podstatne zanedbávané.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kaiser, A. – Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava, SPN 1993, 2. Bláha, V. a kolektív.: Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine. Bratislava, SPN 1987, 3. Opata, R. a kolektív.: Teória a prax mimotriednej výchovy. Bratislava, SPN 1980, 4. Pavlík, J.: Študijné texty zo základov pedagogiky. Bratislava, 2001, 5. Šalingová, M. – Mandíková, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava SPN 1979
Podobné referáty
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 2.9814 2571 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.