referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Pondelok, 20. mája 2024
Sociológia výchovy
Dátum pridania: 21.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: spiewanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 023
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 28m 10s
Pomalé čítanie: 42m 15s
 
Študijný text pre kreditové štúdium

1. Definície, vymedzenie predmetu sociológie výchovy

Sociológia výchovy je aplikovanou disciplínou sociológie. Vyvíjala sa postupne a v tesnom spojení so psychológiou v druhej polovici 19. storočia. Jej súčasný názov je len jedným z pomenovaní, u I.A.Bláhu to bola sociologická pedagogika, Veľký sociologický slovník uvádza sociológiu (ďalej socg.) výchovy, socg. vzdelania, pedagogickú socg., socg. pedagogiku. Prúcha hovorí o socg. edukácie (sociology of Education). S rozvojom interdisciplinárneho a systémového prístupu sa objektom socg. výskumu stáva edukačná realita, vrátane jej subjektov a inštitúcií ako súčasť celkovej sociálnej reality
Socg. výchovy - disciplína socg., ktorá sa zaoberá sociálnymi aspektmi výchovy a jej úlohou v procesoch spoločenskej reprodukcie. Zaoberá sa:
1. miestom a funkciou výchovy v spoločnosti, v danej kultúre, vzťahmi medzi výchovou a sociálnou štruktúrou a sociálnou mobilitou;
2. vzťahmi objektov a subjektov výchovy (rodičia a deti, učitelia a žiaci a i.);
3. štruktúrou a funkciou výchovných inštitúcií, podmienkami a sociálnymi dôsledkami ich činností.
Socg. vzdelávania skúma sociálne aspekty vzdelávania a učenia, je súčasťou socg. výchovy. Význam socg. výchovy je v skutočnosti, že sociálne faktory sú vnímané ako podstatné determinanty priebehu a výsledku všetkých edukačných procesov. Príklad: porovnajte situáciu 14-ročného chlapca z roku 1780 s dnešným 14-ročným chlapcom z malého mesta na strednom Slovensku.
Historický vývoj vzdelávania: v minulosti bolo vzdelanie výsadou pre úzke vrstvy obyvateľstva, obmedzenia rozšírenia súviseli i s možnosťami písomného rozširovania poznatkov (rukopisy). Prelomom bol objav a používanie kníhtlače od. r. 1454 - tlačiareň Gutenberga, rast používania tlačených dokumentov podstatnou mierou prispel k zvýšenej gramotnosti obyvateľstva. Postupne sa rozvíjalo školské vzdelávanie do súčasnej podoby, pričom diferenciácia dlhodobo pretrvávala (napr. súkromní učitelia bohatých detí). Od začiatku 19. storočia vznikali systémy obecných škôl, ktoré v širokej miere zabezpečovali formálne vzdelávanie.
Ďalší záujem o vzdelávanie vznikol procesom industrializácie a rastom miest, čo viedlo k rastu mobility obyvateľstva a nárastu rozmanitosti povolaní. Vznikla potreba inštitucionálnej prípravy na povolanie. Vzdelávanie sa vyžadovalo ako skôr všeobecné.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia výchovy SOŠ 2.9423 3713 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.