referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Sobota, 20. apríla 2024
Teórie výchovy
Dátum pridania: 21.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: spiewanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 110
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 36m 40s
Pomalé čítanie: 55m 0s
 

V tomto kontexte je výchova ovplyvňovanie, facilitovanie, rozvíjanie vyšších, integratívnejších foriem regulácie osobnosti a osobnosťou.

Pojmy blízke k výchove
Pedagogika - definovaná ako „veda o výchove“. Etopédia v pôvodnom význame znamená mravnú výchovu, dnes ju vnímame ako výchovu a prevýchovu, rozvoj ťažkovychovávateľných detí a delikventnú mládež.
Psychológia výchovy - vedná disciplína, ktorá skúma vo vzťahu k príslušným výchovným cieľom psychické mechanizmy utvárania a pretvárania ľudského správania ako vzťahotvorného procesu. Výchova jako pedagogická disciplína skúma skôr metódy, podmienky, formy, prostriedky výchovy, zatiaľ čo psychológia výchovy sa skôr sústreďuje na psychické mechanizmy, t.j. procesy a funkcie v osobnosti. Ideálne je spojenie do psychopedagogiky výchovy, kde sa skúma celý proces rozvoja osobnosti v jeho systémovej skladbe. Z toho odvodzujeme ďalšie pojmy:
n psychodidaktika - výchova na vyučovaní, pri vzdelávaní, je to výchova pri rozvíjaní kognitívnych funkcií,
n psychopedagogika - je veda o rozvoji osobnosti, výchove, kde sa spája pedagogika s psychológiou ako dominantnými vedami.

Metateória výchovy
Filozofiu výchovy rozdeľujeme na :
· Ontológiu výchovy - podstata bytia človeka vo vzťahu k výchove jako normatívnej vedy
· Epistemológiu alebo gnozeológiu výchovy - poznateľnosť a determinovanosť procesov výchovy
· Metodológiu výchovy - fakt vo výchove a jeho skúmanie, kritériá výchovy
· Metateória výchovy - výstavba teórie výchovy jako teórie zvláštneho javu a procesov.
Axiológia výchovy - hodnoty a normy vo výchove.
Metateória výchovy je deskriptívno - komparatívna a popisuje axiologické hľadiská pri porovnávaní jednotlivých teórií. Výstavbou metateórie je teória pojmov a jazyka, čo vytvára teóriu. Teória existuje v protiklade k faktu. Teória je neodôvodnená (empiricky) hypotéza, týkajúca sa reality, o ktorej ešte nie je definitívne známe, či je taká jako sa javí. Keď sa teória potvrdí, stáva sa faktom. Teória sa stáva pravdivou alebo faktickou len keď sa nazhromaždí dostatok dôkazových údajov, ktoré teóriu potvrdzujú.
Kerlinger (Základy výskumu chování) definuje teóriu:
„Teória je súbor vzájomne súvisiacich konštruktov (pojmov), definícií a výrokov, ktorý predstavujú systematický pohľad na javy tým, že špecifikuje vzťahy medzi premennými s cieľom vysvetliť a predpovedať tieto javy.“
Funkciou teórie je viesť k súhrnu alebo k pozorovaniu relevantných empirických vzťahov, doteraz ešte nezisťovaných, nepozorovaných. Funkciou teórie je jej utilitarita.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Miron Zelina
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.