referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Pedagogický výskum a výskumné metódy (poznámky)
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 055
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

o test z psychológie, pedagogiky, ktorý má merať vedomosti, potom pri odpovedi na to, či ide o dostatočnú obsahovú validitu treba zodpovedať na otázky:
1. Sú v ňom všetky dôležité prvky učiva?
2. Sú tieto prvky proporcionálne správne zastúpené?
- ak odpovieme kladne potom je test valídny

b) konštruktová
- konštrukt je ľudská črta, charakteristika, napr. vedomosť, zručnosť, schopnosť, postoj,....
- možno sa pýtať: Zisťuje tento nástroj konštrukt, ktorý ma zaujíma? Ak si odpovieme kladne, vtedy hovoríme o konštruktovej validite

c) súbežná
– zisťuje sa porovnávaním výsledkov dosiahnutých výskumným nástrojom s istým kritériom. Kritériom môže byť napr. iný výskumný nástroj, ktorého validita bola už zistená. Kritérium = posúdenie výsledku práce.

Reliabilita
- presnosť výskumného nástroja (metódy) napr. slnečné hodiny majú nižšiu reliabilitu než mechanické
- presnosť závisí od vonkajších podmienok, za ktorých robíme výskum

Spôsoby stanovovania reliability:
a) opakovania merania – (výskumný nástroj má tým vyššiu reliabilitu, čím menšie sú odchýlky medzi výsledkami merania)

b) môžeme použiť 2 formy toho istého výskumného nástroja – (napr. rozhovor a dotazník) a porovnaním oboch meraní zisťujeme stupeň zhody alebo rozdiely

c) zhoda medzi posudzovateľmi – nástroj použijú nezávisle od seba 2 posudzovatelia a stupeň zhody znamená vyššiu reliabilitu, stupeň nezhody nižšiu

V súčasnosti existujú štandardné výskumné metódy (ak ju použijem vyhnem sa tomu, či je validna moja alebo nie). Validita a reliabilita sú základnými vlastnosťami výskumných metód.

7. Literárna metóda

Výskumné metódy v pedagogike členíme podľa etáp výskumu. Literárna metóda sa využíva najmä pri etape formulovania problému a pri štúdiu prameňov,

Literárna metóda
- efektívne štúdium prameňov
- pri príprave a vypracovaní teoretickej časti práce sa odporúča robiť si výpisky – excerpty, na ktorých sú uvedené úplné bibliografické údaje a citáty alebo parafrázy
- pri práci sa uvádzajú bibliografické údaje podľa platnej normy

Citát
– doslovne uvedená myšlienka
- v odbornom texte sa uvádza – „.................................“
- musím uviesť prameň, z ktorého som čerpala
- nesmie byť vytrhnutý z kontextu

Parafráza
- voľne pretlmočená myšlienka iného
- v texte sa neuvádza úvodzovkami a býva dlhšia ako citát
- musím uviesť prameň, z ktorého som čerpala
- nesmie sa vytrhnúť s kontextu
[3, str. 32] – číslo literatúry v poradí, ako je uvedené na konci práce
1 – poznámka pod čiarou
KATUŠČÁK, Dušan: názov knihy, Bratislava: Iris, 1998 = bibliografický údaj

Citát a parafráza nám umožňuje:
1. podložiť tvrdenie všeobecne uznanou autoritou
2. polemizovať
3. spestriť
4. ako východisko, motto, ktoré v práci ďalej rozvíjame

9.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.