referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Pedagogická diagnostika v sociálnej práci
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 397
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 

Pedagogická diagnostika je špeciálna vedná disciplína predmetom, ktorej sú metodologické otázky, tvorba teórií a zákonov, zisťovania a hodnotenia podmienok a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu rozvoja osobnosti alebo skupiny.
Pri pedagogickej diagnostike sa neuspokojujeme len so zmyslovým poznávaním javov a ich povrchným popisom, ale usilujeme sa aj o poznanie racionálne a celkové hodnotenie výchovno-vzdelávacej situácie, ktoré dokáže odlíšiť podstatné a nepodstatné, všeobecné a zvláštne, potrebné a náhodné, účelné a neúčelné, skutočné a možné atď..
Pedagogická diagnostika smeruje od javu k podstate vnútornej rozpoltenosti a dialektike procesu výchovy k poznaniu jeho príčinných súvislostí a od poznania dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov smeruje k odhaľovaniu skrytých existujúcich výchovných možností. Nevyhnutnou súčasťou pedagogickej diagnostiky sú rozbory prevádzané z hľadiska všetkých disciplín podieľajúcich sa na poznaní vývoja a výchovy človeka sú to : diagnostika zdravotná, psychologická, sociologická atď. Spoločný názov „pedagogická diagnostika“ vyjadruje jej dominantné pedagogické funkcie.
Pedagogická diagnostika je funkčne usporiadaným súborom interdisciplinárnych metód, slúžiacich k čo najvšeobecnejšiemu poznaniu konkrétnych výchovno-vzdelávacích situácií, procesov a výsledkov, ako aj ich praktického zdokonaľovania. Pedagogická diagnostika je kauzálnej povahy, rieši jednotlivé prípady, čo ju odlišuje od pedagogického skúmania, ale zároveň prispieva k obohacovaniu pedagogickej teórie. Dôležitou úlohou pedagogickej diagnostiky je ak kontrolná funkcia, ktorá má odhaliť odchýlky od žiaducich cieľov skôr než vyvolajú jednotlivé dôsledky.

DIAGNOSTIKA ROZUMOVÉHO ROZVOJA A ÚROVNE VZDELANIA
Dialektická diagnostika je vlastne vyjadrenie úrovne rozumového rozvoja objektu výchovy. V dialektike sú obvyklé úlohy rozumovej výchovy vyjadrené klasickou triádou: objekt má získať vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti vied. Moderná didaktika sa však nemôže uspokojiť len s týmito tromi historicky zdôvodnenými úlohami, sleduje aj mnohé ďalšie. Rozumová výchova uskutočňovaná v procese vzdelávania rozvíja:
1. vedomosti z oblasti prírodných a spoločenských vied
2. zručnosti racionálnej povahy
3. návyky vzdelávacieho charakteru
4. poznávacie procesy v plnej šírke (pozorovanie, zapamätávanie, učenie sa, predstavivosť, myslenie tvorivosť, aktivita)
5. poznávacie záujmy
6. svetonázorové postoje

Pedagogická diagnostika sa zameriava na sledovanie a posudzovanie všetkých týchto oblastí rozumového vývoja objektu a usiluje sa ich vyjadriť klasifikáciou, ktorá je však len systematickým a zjednocujúcim faktorom kvality a kvantity vzdelávania v danom predmete vyučovania a oblastiach výchovy, z toho vyplýva množstvo problémov lebo symbol – známka musí v jednote vyjadriť úroveň poznania ako aj snahu a záujem o učenie, pamäťové výkony atď. Nie je možné sledovať rozumový vývoj objektu izolovane od jeho ostatných vlastností.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.