referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blanka
Nedeľa, 16. júna 2024
Pedagogická diagnostika v sociálnej práci
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 397
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 
Bola sformovaná v poslednom období bývalej ČSR a vychádzala zo starších poznatkov z oblastí školského hodnotenia pedagogiky a vied o výchove.
Diagnostika je proces hĺbkového poznania nejakého javu alebo vlastnosti osobnosti.
Diagnóza je výsledok diagnostického procesu, súd o vlastnostiach a znakoch osobnosti.
Spočiatku sa diagnostika snažila formulovať podľa medicíny, ako aj iné odbory, ktoré skúmali človeka. Na vývoj pedagogickej diagnostiky vplývala aj psychodiagnostika. Chápanie diagnostiky vyplýva zo samotnej podstaty výchovy t.j. že rozvoj osobnosti a skupiny sa zabezpečuje najmä výchovou cieľavedomého a zámerného pôsobenia pričom diagnostika umožňuje efektívne riadenie výchovného procesu tohto rozvoja. Diagnostika podľa Mojžíška ostáva vždy spätá s mnohými formami a spôsobmi zisťovania a hodnotenia úrovne vzdelávania. Pre diagnostiku je príznačný moment intelektuálnosti (cieľavedomosti) a normatívnosti (vychádza z pedagogických noriem). Diagnostika zisťuje, aký je objekt vzhľadom na požiadavky výchovy, ako aj čo bráni objektu tieto požiadavky plniť. Pedagogické diagnostikovanie je proces zisťovania a súčasne hodnotenia dosiahnutého stavu rozvoja objektu. Diagnostika zahŕňa celý komplex činností, patrí sem posudzovanie, získavanie informácií, ich spracovanie, vyhodnocovanie a klasifikácia.

Pedagogická diagnostika a jej druhy:
Delenie podľa časového limitu a podľa rozsahu diagnostických prác
A/. mikrodiagnóza je spojená s praktickou činnosťou učiteľa a jej výskyt je najčastejší. Je krátkodobá doslova reflexná. Je viazaná na rozmanité učebné a výchovné situácie má často znaky náhradného zisťovania bez zámerného zacielenia a je spojená s pedagogickým rozhodovaním.

B/. základná – denná diagnóza jej odlišnosť od mikrodiagnózy spočíva v tom, že je viazaná na určité špecifické činnosti najmä skúšanie a posudzovanie. Na rozdiel od mikrodiagnózy má formálnu podobu. Dá sa vyjadriť formou známky.

C/. dlhodobá – je skupinou pedagógov zostavená zovšeobecňujúca diagnóza, ktorá je predmetom
dlhodobého sledovania či už žiaka alebo skupiny. Má formálnu podobu – vysvedčenie.

PREDMET PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY
Špeciálna a samostatná disciplína pedagogických vied v súvislosti s vymedzením jej predmetu je potrebné rozlišovať medzi jej teoretickou rovinou t.j. diagnostická prax.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.