referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Rodinné právo (poznámky)
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 740
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

v zmysle zákona o rodine = základný článok našej spoločnosti, ktorý všestranne chráni rodinné vzťahy (rodina založená manželstvom)

2. v zmysle zákona o sociálnej pomoci (č. 195/1998 Z. z.)
na účely tohto zákona rodinu tvoria jej členovia, ktorými sú manžel, manželka, dieťa a rodičia dieťaťa


2. Základné zásady rodinného práva

Základné zásady zákona o rodine:

1. rovnosť oboch partnerov a vzájomný citový vzťah
2. spoločenským účelom manželstva je založenie rodiny a výchovy detí
3. rodina – základný článok spoločnosti, ktorá všestranne podporuje materstvo a výchovu detí
4. pomoc spoločnosti prostredníctvom štátnych a neštátnych inštitúcií
5. vzájomná vyživovacia povinnosť všetkých členov rodiny podľa ich možností a schopností (články 1-7 zákona)

Ústava SR publikovaná pod č. 460/1992 Z. z. v úplnom znení č. 135/2001 Z. z. – V. oddiel – Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, čl. 41 definuje základné zásady nasledovne .. (5 ods.)

3. Pramene rodinného práva, vývoj právnej úpravy na území SR

Naša právna kultúra = kontinentálna

Od roku 1918 – 1. ČSR – kodifikácia rodinného práva; právo vychádzalo z uhorského práva.
Pred rokom 1918 na Slovensku platil pre oblasť manželských vzťahov zákon č. 31/1894 O manželstve (poznal už rozvod – zrušenie manželstva rozlukou). Všeobecný občianky zákonník z roku 1811 platil v Čechách a po roku 1918 aj u nás (vychádzal z toho, že rodinné pomery sa zakladajú manželskou zmluvou). Po roku 1918 došlo k duálnosti úpravy, preto vznikla potreba zjednotenia prijatím manželskej novely zákonom č. 320/1919 Zb. (novela zaviedla fakultatívny občiansky sobáš popri cirkevnom sobáši). Ústava 9. mája z roku 1948 deformovala chápanie princípov rodinných vzťahov – definovala ich ako socialistické rodinné vzťahy, čím povýšila záujmy štátu nad záujmy spoločnosti. Špecifická úprava – zákon č. 265/1949 O rodinnom práve. Toto obdobie vyčlenilo rodinné vzťahy ako samostatnú oblasť. Opatrenie Národného zhromaždenia č. 61/1955 Z. z. – došlo k zmene v oblasti rozvodu, nebol potrebný súhlas nevinného manžela s rozvodom. Zákon č. 94/1963 Z. z. O rodine – momentálne platný (okrem Opatrenia Národného zhromaždenia č. 61/1955 Z. z.) – novelizovaný základnými zmenami a doplnkami: zákon č. 132/1982 Zb; zákon č. 234/1992 Zb. Ţ došlo k opätovnému zavedeniu a zrovnoprávneniu možnosti uzavretia manželstva pred orgánom cirkvi; zákon č. 195/1998 Z. z.

K ostatným prameňom rodinného práva patrí:
Zákon č. 154/1994 Z. z. O matrikách
Zákon č. 193/1994 Z. z. O prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 235/1998 Z. z.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.