referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Rodinné právo (poznámky)
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 740
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

O príspevkoch pri narodení dieťaťa
Zákon č. 265/1998 Z. z. O pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch k pestúnskej starostlivosti

4. Manželstvo – uzavretie manželstva

Manželstvo
– rovnoprávne, slobodné a dobrovoľne uzavreté spoločenstvo medzi mužom a ženou, ktoré zakladá rodinu, na základe ktorého vznikajú práva a povinnosti manželov, a ktoré vznikajú a zanikajú predpísaným spôsobom
- morálne, spoločenské a biologické súžitie

Zákon o rodine nerieši inštitút zasnúbenia, aj keď vo výklade zákona, v praxi nás oslovujú ako snúbenec, snúbenica.

Základné pojmové znaky manželstva:
1. právny vzťah len medzi mužom a ženou
2. vzťah existujúci len medzi 1 mužom a 1 ženou – monogamný princíp (Trestný zákon – bigamia = trestný čin proti rodine)
3. vzťah rovnoprávny medzi mužom a ženou
4. slobodné a dobrovoľné životné spoločenstvo
5. spoločenský účel je založenie rodiny a výchova detí
6. vzťah zakladajúci vzájomné práva a povinnosti manželov vymedzený zákonom, teda nie zmluvou
7. vzťah vznikajúci a zanikajúci len zákonom predpísaným spôsobom – súd musí v každom prípade skúmať a rozhodnúť vo veci

Definícia manželstva v zmysle platného kódexu kanonického práva:
Manželstvo = manželský zväzok, povýšený na sviatosť, ktorým muž a žena medzi sebou vytvárajú najvnútornejšie spoločenstvo celého života, zamerané svojou prirodzenou povahou na prospech manželov a na splodenie a výchovu detí

Vznik manželstva
Spôsobilosť na uzavretie manželstva a podmienky spôsobilosti:
- platné manželstvo manželstvo môže uzavrieť iba občan, ktorý má spôsobilosť na uzavretie manželstva – občiansko-právnu spôsobilosť (dovŕšením 18 r. života, resp. priznaním tejto spôsobilosti súdom).

Podmienky:
1. plnoletosť
– Občiansky zákonník – dosiahnutím 18 r. - Zákon o rodine pozná výnimku – so súhlasom súdu môže uzavrieť manželstvo aj osoba, ktorá nedovŕšila 18 r. veku, ale je staršia ako 16 r. Návrh podáva ten, kto chce uzavrieť manželstvo
(Podľa zákona o rodine je maloletou osobou, osoba od 16 r. do 18 r.; podľa Občianskeho zákonníka je maloletou osobou, osoba od 15 r. do 18 r.)
- príslušným súdom na rozhodnutie je Okresný súd v bydlisku maloletého, ak sú obaja maloletí súd konanie zlúči
- účastníkom konania je ten, kto chce uzavrieť manželstvo a ich zákonný zástupca
- účastníkom konania nie je partner, ak je plnoletý
- súd nariadi pojednávanie a výrok súdu musí presne identifikovať účastníkov manželského zväzku

2. duševná spôsobilosť

3.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.