referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Rodinné právo (poznámky)
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 740
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

neúčasť v inom relevantne uzavretom manželstve (monogamnosť)
- inak je manželstvo neplatné, zákon umožňuje, aby sa takéto manželstvo stalo platným, v prípade, že predošlé manželstvo zanikne

4. neprípustnosť príbuzenského alebo obdobného pomeru
- najbližší príbuzní – predkovia, potomkovia
- neprístupné je uzavretie manželstva aj medzi súrodencami, osvojiteľmi a osvojencami, ktorí sú kvalifikovaní ako osoby príbuzné
- príbuzní v pobočnom vzťahu (bratranec, sesternica) môžu manželstvo uzavrieť

Vyhlásenie neplatnosti manželstva aj po jeho zániku:
1. ak sa manželstvo uzavrelo medzi vydatou ženou, ženatým mužom, príbuznými je od počiatku neplatné;
2. ak sa v takomto manželstve splodí dieťa, manželstvo sa považuje ako za rozvedené

Manželstvo sa uzaviera súhlasným prejavom:
1. pred orgánom štátu (matričný úrad je povinný viesť Knihu manželstiev)
- iný ako príslušný matričný úrad môže byť kompetentný aj iný matričný úrad
- v prípade ohrozenia zdravia jedného zo snúbencov môže uzavrieť manželstvo príslušná matrika (napr. pri nehode, ...)
- starosta, primátor, poslanec, poverený matrikár zastupuje
2. pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
- ak sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo pre duchovným – ten sa stáva reprezentantom štátu
- príslušnou cirkvou sa rozumie iba tá cirkev, ktorá je u nás povolená, je spôsobilá a má právo uzavierať manželstvo
- po uzavretí manželstva je cirkevný orgán povinný zaslať príslušnému matričnému úradu do 3 pracovných dní zápisnicu o uzavretí manželstva
- občan SR môže manželstvo uzavrieť aj v cudzine pred príslušným zastupiteľským orgánom SR (vyslanectvo, veľvyslanectvo, konzulát)

Formálno-právne náležitosti (doklady) potrebné pre uzavretie manželstva:
1. rodný list
2. doklad o štátnom občianstve
3. potvrdenie o trvalom pobyte
4. úmrtný list zomrelého manžela alebo sobášny list zaniknutého manželstva alebo právoplatný rozsudok súdu o rozvode alebo o vyhlásení manželstva za neplatné
5. doklad o rodnom čísle
6. právoplatné rozhodnutie súdu o súhlase o uzavretí manželstva osobe staršej ako 16 r. a mladšej ako 18 r.

Kniha manželstiev je nemenná. Zápisom do knihy manželstiev je sobášny list. Ak je život toho, kto chce uzavrieť manželstvo ohrozený, nemusí predložiť požadované doklady, musí však vyhlásiť, že mu nie sú známe prekážky uzavretia manželstva.

Dohoda o používaní priezviska manželov:
a) súhlasne vyhlásia, že priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom
b) ponechajú si svoje priezviská
- súčasťou súhlasného vyhlásenia manželov je dohoda o spoločnom priezvisku detí

1.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.