referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Rodinné právo (poznámky)
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 740
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

Rozvedenie manželstva
- manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela má právo do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozvodu manželstva vrátiť sa k predošlému priezvisku (na matričnom úrade)

2. Pravidlá pri riešení určenia priezviska detí narodených pred uzavretím manželstva

3. Možnosť zmeny priezviska dieťaťa po nadobudnutí plnoletosti

4. Stanovuje zásady pri používaní priezvísk pri osvojencoch

Vzťahy medzi manželmi – práva a povinnosti
Základné práva a povinnosti:
1. rovnocennosť spolužitia
2. povinnosť spolužitia
3. povinnosť vernosti
4. povinnosť vzájomnej pomoci
5. povinnosť vytvárania zdravého rodinného prostredia a harmonickej rodiny

Manželia rozhodujú o veciach spoločne a majú povinnosť prispievať ku chodu domácnosti. Rozhodujú o podstatných veciach spolužitia (napr. sťahovanie). V bežných veciach sa môžu manželia zastupovať. Bežným plnením nie je preberanie mzdy alebo dávok sociálnej pomoci, korešpondencie určenej do vlastných rúk, ....

Bezpodielové vlastníctvo manželov – par. 143-151 Občianskeho zákonníka
- môže sem patriť všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva
- bezpodielové vlastníctvo manželov je závislé od vzniku manželstva, a až právoplatným zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové vlastníctvo manželov

Výnimky - čo nepatrí do bezpodielového vlastníctva manželov:
1. majetok, ktorý nadobudol niektorý z manželov za trvania manželov dedičstvom alebo darom
2. veci, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov
3. veci získané reštitúciou len jedným z manželov
4. bolestné a odškodnenie zníženého spoločenského uplatnenia, ktoré za trvania manželstva dostal jeden z manželov

Právo užívania vecí bezpodielového spoluvlastníctva manželov majú obaja manželia, ako aj obaja rovnako znášajú dlhy spolu nadobudnuté. Par. 148 Občianskeho zákonníka – manželia sa môžu dohodnúť, resp. jeden z manželov podá návrh na súd o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva (napr. ak jeden z manželov podniká – ochrana práv a majetku). Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká rozvodom manželstva.


5. Manželstvo – zánik, rozvod
6. Procesná stránka zániku, rozvodu manželstva

Spôsoby zániku manželstva:
1. smrťou niektorého z manželov
- chápe sa fyziologická smrť, nie klinická smrť
- ak smrť nie je možné jednoznačne určiť, súd vyhlási fyzickú osobu za mŕtvu, platí stanovený dátum smrti
- nezvestná osoba – nie je možné prehlásiť osobu za mŕtvu – pravdepodobnosť smrti po uplynutí 1 roka súd vyhlási osobu za mŕtvu
- ak sa vyhlásenie za mŕtveho zruší, druhé manželstvo je platné, prvé manželstvo sa neobnoví automaticky

2.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.