referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Rodinné právo (poznámky)
Dátum pridania: 22.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 740
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 
R o d i n n é p r á v oOkruhy:

1. Rodinné právo – pojem a predmet; miesto rodinného práva v právnom systéme SR

2. Základné zásady rodinného práva

3. Pramene rodinného práva, vývoj právnej úpravy na území SR

4. Manželstvo – uzavretie manželstva

5. Manželstvo – zánik, rozvod

6. Procesná stránka zániku, rozvodu manželstva

7. Rodičia a deti, práva a povinnosti

8. Určenie rodičovstva – otcovstva

9. Zapretie otcovstva

10. Procesná stránka určenia a zapretia otcovstva

11. Náhradná rodinná výchova

12. Vyživovacia povinnosť

13. Úloha rodiny – rodiča z hľadiska trestno-právnej prevencieLiteratúra:


Svoboda – Kabát: Zákon o rodine, Obzor, Bratislava, 1985
Glosa – a spol: Rodinné právo, Obzor, Bratislava, 1975
Bečovský: Právní poradca v rodine, Obzor, Bratislava 1981
Planková – Radvanová: Rodinné právo, skriptá UK, Bratislava, 1979
Kováčiková: Zákon o rodine s komentárom, Poradca, Žilina, 11/2001

1. Rodinné právo – pojem a predmet; miesto rodinného práva v právnom systéme SR

Z hľadiska delenia práva na verejné a súkromné, rodinné právo patrí do súkromného.

Rodinné právo – súhrn právnych noriem a predpisov, ktoré upravuje vzťahy medzi manželmi navzájom, rodičmi a deťmi, ako aj vzťahy, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Upravuje ho Občiansky zákonníka a Zákon o rodine

Vzájomné vzťahy – osobné aj majetkové
Predmet úpravy rodinného práva – rodinné vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi a medzi ostatnými príbuznými (predkami, potomkami v obmedzenej miere medzi súrodencami), osvojiteľmi a osvojencami, maloletými deťmi a inými osobami, ktoré z poverenia súdu zabezpečujú výchovu týchto detí (opatrovníci, pestúni)

Rodinné právo zabezpečuje úpravu 3 základných skupín právnych vzťahov:
a) právny vzťah medzi manželmi
- podmienky vzniku a zániku manželstva
- práva a povinnosti majú osobnú povahu
- majetková povaha = vzťahy – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

b) právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi
- vznikajú splodením a narodením dieťaťa
- vzťahy upravuje bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo alebo nie v manželskom zväzku, biologický základ
- rodičia sa dohodnú o plnení práv a povinností

c) právne vzťahy napodobňujúce alebo nahradzujúce vzťahy medzi rodičmi a deťmi
- osvojenie dieťaťa, opatrovnícke vzťahy a pestúnstvo
- vzťahy sú umelo vytvorené – rozhodnutím súduRodina
1.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.