referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Vlastnosti vedúceho pedagogického pracovníka školy
Dátum pridania: 30.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hasto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 859
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
Význam osobnosti vedúceho pracovníka školy výstižne charakterizoval už. J. A. Komenský. Vo svojich Predpisoch pre dobre zorganizovanú školu každému riaditeľovi školy pripomína: Pamätaj si, že si obzvláštnym svetlom a stĺpom celej školy“.
Všeobecne možno konštatovať, že vysoké požiadavky, ktoré naša spoločnosť dáva na riadiacu prácu školských pracovníkov, môžu úspešne plniť len takí vedúci, ktorí sú medzi učiteľmi, žiakmi, a vo verejnosti obľúbení a vážení pre svoje politické, odborné a ľudské hodnoty a ktorí dokážu podnecovať a viesť učiteľské kolektívy k vysokým pracovným výkonom, k cieľavedomému a oduševnenému výchovnému pôsobeniu a k ušľachtilým mravným činom.
Zamyslime sa však hlbšie nad osobnosťou vedúceho pedagogického pracovníka školy a pokúsme sa aspoň o rámcové vymedzenie požiadaviek na štruktúru jej základných hodnôt. Poznamenávame, že stanovenú štruktúru vlastností každého vedúceho pracovníka treba ponímať ako ideálny model a ako štruktúru dynamickú s určitým funkčným zameraním. Teória, ktorá skúma, aké vlastnosti by mal mať vedúci pracovník vzhľadom na povahu pracovného zamerania nám riadeného kolektívu poukazuje na to, že aj veľmi dobrí vedúci pracovníci sa navzájom od seba svojimi vlastnosťami niekedy veľmi odlišujú, že nejaký ideálny, jednotný typ vedúceho v praxi nejestvuje. Psychológovia sú toho názoru, že je tu možnosť najrôznejších kompenzácií, t. j. že niektoré z požadovaných vlastností vedúceho pracovníka možno do istej miery vyvážiť inými cennými vlastnosťami.
Myslím si že, vedecké skúmanie tejto problematiky je zložité aj preto, lebo úspech v riadení je podmieňovaný nielen subjektívnymi, ale vo väčšej alebo menšej miere aj rôznymi objektívnymi činiteľmi ( v našom prípade napr. školskými právnymi predpismi, veľkosťou a úrovňou učiteľského kolektívu, prostredím, v ktorom sa škola nachádza a pod.). Je známe, že nejeden riaditeľ , ktorý viedol úspešne určitú školu, v inej škole sa vôbec neosvedčil. Napriek tomu však, z hľadiska vedeckého riadenia treba objavovať, skúmať a zdôrazňovať tie vlastnosti osobnosti vedúceho, ktoré podstatne uľahčujú dosahovať v riadiacej činnosti optimálne výsledky.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.