referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktória
Pondelok, 10. mája 2021
Učiteľ a žiak - charakteristika vzťahu učiteľa k žiakovi
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EvkaG
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 436
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Učiteľská rola znamená predstavu, akej by mal mať učiteľ vedomosti, názory, postoje, vlastnosti, aké hodnoty by mal uprednostňovať, aké správanie by mal mať v škole i mimo školy a podobne. Humanistický model učiteľovej osobnosti uprednostňuje vlastnosti osobnosti, ktoré umožňujú učiteľovi realizovať humanistický, osobný vzťah k žiakovi, rešpektovať osobnosť žiaka, umožňuje mu byt trpezlivý, tolerantný, ohľaduplný a, samozrejme, primerane náročný. Vzťah učiteľa k žiakovi významne ovplyvňuje učiteľov postoj k role žiaka. Všeobecne existuje aj predstava toho, aký má byť žiak, aké má mať vlastnosti, správanie, ako sa má prejaviť v škole, mimo školy. Aj chápanie žiakovej roly môže byť u jednotlivých učiteľov svojské, svojrázne, avšak malo by byť naplnené humanistickými tendenciami.
Učiteľova adjustácia na povolanie, na školu, v ktorej učí, môže v nemalej miere vplývať na vzťah učiteľa k žiakovi. Je to predovšetkým spokojnosť, resp. nespokojnosť s učiteľským povolaním, dobrá alebo čiastočná sebarealizácia v povolaní, psychická vyrovnanosť - nevyrovnanosť a podobne.
K ďalším činiteľom, ktoré ovplyvňujú vzťah učiteľa a žiaka, možno zaradiť vlastnosti, sociálne prostredie, v ktorom učiteľ žije, jeho vek a pohlavie, ako aj stupeň poznania žiaka. Vzťah medzi učiteľom a žiakom sa utvára postupne, podľa toho, ako učiteľ žiaka poznáva, ale aj od toho, aký je učiteľ, aké má vlastnosti, autoritu. V závislosti od toho sa tento vzťah môže meniť v zmysle zlepšenia alebo zhoršenia.
V pedagogickej praxi by sa učiteľ mal usilovať o to, aby vzťah medzi ním a žiakom sa mohol hodnotiť takto: mať žiaka rád - prejavovať úctu k osobe žiaka - byť na žiakov primerane náročný. K základným požiadavkám na správny vzťah učiteľa k žiakom možno zaradiť lásku k deťom a mládeži, úsilie porozumieť im, vedieť ich pochopiť, priblížiť sa im, poradiť im a pomôcť, ale aj mať trpezlivosť, byť spravodlivým, mať vzájomnú dôveru atď.
Správny vzťah učiteľa k žiakovi predpokladá, aby učiteľ pri využití uvedených vlastností vedel žiaka vhodne motivovať, získať ho pre dobrovoľné a iniciatívne plnenie školských povinností.
- 3 -

PRÍPRAVA UČITEĽA NA VYUČOVANIE

Od prípravy učiteľa na vyučovanie sa odvíja nielen jeho úspešný priebeh, ale predovšetkým jeho výsledky. Rozlišujeme dva typy prípravy učiteľa: dlhodobú a krátkodobú prípravu.
1. Dlhodobá príprava na realizáciu vyuč2. ovania spoč3. íva v tom, že uč4. iteľ sa v č5. asovom predstihu, t.j. už před zač6. iatkom školského roka, pripravuje na vyuč7. ovanie.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.