referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Monika
Piatok, 7. mája 2021
Učiteľ a žiak - charakteristika vzťahu učiteľa k žiakovi
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EvkaG
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 436
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Aj spolupráca s rodič20. mi, ostatnými uč21. iteľmi a so širším okolím má vplyv na jeho tvorivosť - z kontaktov s rodič22. mi, s inými uč23. iteľmi, a aj verejnosťou získava uč24. iteľ poznatky a podnety pre svoju prácu.
25. Tvorivosť uč26. iteľa neznamená len pripravenosť na riešenie predpokladaných, konštantných prvkov a situácií vo vyuč27. ovaní. On musí byť schopný úspešne sa vyrovnať aj s mnohými neštandardnými a neoč28. akávanými situáciami.
29. Tvorivosť práce uč30. iteľa nie je ohranič31. ená jeho pracovnou č32. innosťou v škole. Skutoč33. ne tvorivý uč34. iteľ neustále tvorí doma, v širšom prostredí hľadá podnety pre svoju prácu, je inšpirovaný masovokomunikač35. nými médiami a podobne.
36. Tvorivý uč37. iteľ sa neustále vzdeláva. Popri získavaní odborných vedomostí si sústavne rozširuje svoje vedomosti zo všeobecného vzdelania, kultúry umenia atď., to všetko má vplyv na jeho tvorivosť.
38. Tvorivosť uč39. iteľa sa prejavuje nie v tom, jako on, prípadne iný hodnotia jeho prácu, ale predovšetkým v úrovni vedomostí jeho žiakov.

- 5 -

40. Třeba rozlišovať medzi rutinérstvom a tvorivosťou. Rutinérstvo je výsledok skúseností a zručností, ktoré učiteľnzíska po niekoľkých rokoch svojej práce. Tvorivosť sice znamená vychádzanie zo skúseností, ale aj ich modifikáciu na nové, zmenené podmienky, hľadanie nového a pod., inak povedané, vyhýbanie sa stereotypu. UČITEĽ A UČEBNÉ POMÔCKY

Pomôcky a technika sú prostriedkom k dosiahnutiu cieľov vyučovania. Tento primárny cieľ sa však dá dosiahnuť, len ak bude učiteľ k práci s materiálnymi prostriedkami pristupovať uvedomele a metodicky premyslene. Podstatné je uvedomenie si toho, že ani ta najlepšia pomôcka alebo technika nemôže zastúpiť učiteľa. Je pravdou, že mnohé pomôcky ponúkajú veľkú možnosť autodidakcie, ale slovo učiteľa je nenahraditeľné, prostredníctvom neho učiteľ usmerňuje pozorovanie žiakov, upozorňuje na podstatu, systematizuje vedomosti, odporúča metódy pre samostatnú prácu a pod.
Sústavný rozvoj techniky rýchlo napreduje a to si vyžaduje, aby sa učiteľ sústavne vzdelával a vedel využívať túto techniku vo vyučovacom procese. Je veľké množstvo možností, aby učiteľ a žiaci vytvárali pomôcky a jednoduché prístroje. Zhotovovanie pomôcok nemá byť vykonávané na základe príkazu žiakom, ale má byť motivované tak, aby žiak videl zmysel svojej tvorby.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.