referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Učiteľ a žiak - charakteristika vzťahu učiteľa k žiakovi
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EvkaG
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 436
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 
Prevažná časť učenia a vyučovania sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnej interakcie, ktorú uskutočnuje učiteľ zo žiakmi, žiaci s učiteľom i žiaci navzájom. Pre učiteľa i žiaka je preto veľmi dôležité utvárať také vzťahy, ktoré umožnujú vytvárať v triede priaznivú, tolerantnú a pomáhajúcu atmosféru, ovzdušie pohody a pokoja. Vzťah medzi učiteľom a žiakom vyplýva z podstaty výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Vyplýva najmä z toho, že žiak sa aktívne podieľa na procese výchovy a vzdelávania, ktoré riadi, koordinuje a usmerňuje učiteľ.
Vzťah učiteľa k žiakovi sa všeobecne vymedzuje ako prežívaný, hodnotiaci a citový postoj, ktorý vyplýva z učiteľovho hodnotenia osobnosti žiaka. Učiteľ hodnotí predovšetkým tie vlastnosti a prejavy žiaka, ktoré sa prejavujú najmä v škole, vo výchovno-vzdelávacom procese, ale hodnotí aj osobné, ľudské vlastnosti, ktoré žiak prejavuje i mimo školy. Učiteľ pri tom môže uplatňovať aj viac či menej citovú zložku. Vzťah učiteľ - žiak je často ovplyvnený prvým dojmom. Je preto žiadúce, aby si učitelia úsudok o žiakovi „trochu odložili“ a korigovali ho ďalšími informáciami a zážitkami so žiakom.
V interakcii učiteľa a žiaka majú neverbálne prostriedky komunikácie veľký význam. Spravidla sprevádzajú rečový prejav učiteľa, ale môžu sa použiť i samostatne. Závažné je aj to, že učitelia si ich zväčša neuvedomujú. Týka sa to najmä gestikulácie, kinezických pohybov, fyzických postojov, ale aj otázok priestoru a vzdelanosti pri komunikácii, mimiky. Pritom práve v týchto oblastiach sa môže vyskytnúť viacero zlozvykov a rušivých vplyvov, ktoré pôsobia na žiakov negatívne. Učiteľ a jeho správanie môže pre žiaka predstavovať pozitívny vzor, na základe ktorého si vytvorí kladný postoj k nemu a vzdelaniu vôbec, ale môže to byť i naopak. Učitelia, aj keď si to vždy neuvedomujú, môžu slúžiť aj ako vzory pre rolu dospelého. Dobrý učiteľ poskytuje žiakom príklad dospelého, akým sa môže stať. Žiaci totiž veľmi citlivo vnímajú správanie učiteľa nielen k nim, ale aj k ich rodičom, kolegom. Všímajú si, ako učiteľ reaguje na úspechy a neúspechy, radosti a starosti.- 2 -

ČINITELE VZŤAHU UČITEĽA K ŽIAKOVI

Všeobecne možno konštatovať, že na povahu a kvalitu vzťahu učiteľov k žiakom, ako aj na jeho utváranie, pôsobia mnohé činitele. Vzťah učiteľa k žiakovi ovplyvňuje učiteľov postoj k vlastnej učiteľskej role, jej chápaniu a plneniu.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.