referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Teória výchovy
Dátum pridania: 17.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bezname
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 598
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 19m 10s
Pomalé čítanie: 28m 45s
 

Klasifikácia výchovných metód:
Podľa zložky, na ktorú pôsobia: a/ intelekt – vysvetľovanie a presviedčanie (metóda persuázie)
b/ city – metódy mravného hodnotenia (povzbudzovania a trestani)
c/ vôľu – metódy cvičenia a navykania

Výchovné metódy pôsobiace na intelekt – vysvetľovanie, výklad, prednáška, etická beseda (zo záujmu, z doterajších skúseností).
Presviedčanie: 1/ jasný cieľ
2/ presviedčať by mal ten, kto je sám o veci presvedčený
3/ cesta, ako sa to dá dosiahnuť

Výchovné metódy pôsobiace na vôľu – cvičenia a navykania, výsledkom ich pôsobenia sú návyky a zvyky mravného konania a správania sa.
Opakovanie činnosti – dynamický stereotyp.
Zvyk vykonávame uvedomele. Pri nemožnosti realizácie vzniká negatívna reakcia. Tréningové metódy (drill, drezúra), význam má permanentné hodnotenie, kontrola činnosti.

Výchovné metódy pôsobiace na cit – metóda mravného hodnotenia – metóda trestania a metóda povzbudzovania. Metóda povzbudzovania – základom je pozitívna motivácia, význam pedagogickej diagnostiky.
Formy: 1/ vyjadrenie súhlasu
2/ prejavenie dôvery
3/ rôzne stupne pochvál (individuálna pochvala, pochvala pred triednym kolektívom, pochvala
pred rodičmi, pochvala pred školským kolektívom, pochvala s odmenou)

Metóda trestu: 1/ v našej pedagogickej praxi neexistujú telesné tresty
2/ vylučujú sa tresty, ktoré útočia na ľudskú dôstojnosť (šikan)
3/ trest môže byť účinný iba vtedy, ak si trestaný uvedomí, že trest je prirodzeným
následkom jeho vlastnej negatívnej činnosti a nie prejavom nadradenosti alebo svojvôle
trestajúceho.

Najcitlivejšie kritériá pri trestoch: spravodlivosť
primeranosť
objektívnosť
konkrétnosť

Formy trestu: vyjadrenie nesúhlasu (verbálne, neverbálne)
odloženie výhody alebo zábavy
zrušenie výhody alebo zábavy
rôzne stupne pokarhaní
znížená známka zo správania
zmena výchovného prostredia – preradenie do inej triedy, školy
podmienečné alebo úplné vylúčenie odniekiaľ

Chyby trestania:
1/ opakovaný trest je porušenie pedagogickej zásady, že za jeden priestupok patrí jeden trest,
2/ odložený trest – trest má nasledovať bezprostredne po priestupku, nekonať v afekte, skratovo.
TEV smeruje aj k reedukácii (zreparovaniu, náprave).Mravná výchova

Etika je vedou o morálke, morálnych vzťahoch a o morálnom vedomí. Je to veda o určitom súbore mravných skutkov, ale aj o ich interpretácii.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Teória výchovy SOŠ 2.9677 1658 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.