referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Tvorivosť - slovenský jazyk
Dátum pridania: 19.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ma3105
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 164
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Anotácia: Zastúpenie adjektív v spontánnej hovorenej komunikácii detí v mladšom školskom veku. Načrtnutie návrhu vyučovacej hodiny, na ktorej cieleným štylizačným cvičením
dosiahneme rozšírenie slovnej zásoby adjektív u detí v mladšom školskom veku.

Osnova: 1. Definícia komunikácie
2. Využitie adjektív v detskom prejave
3. Kvalitatívno – hodnotiace adjektíva v komunikácii detí
4. Vzťahové adjektíva v komunikácii detí
5. Aplikácia gramatických poznatkov
6. Návrh cvičení na vyučovaciu hodinu
7. Záver


Pojem komunikácia nie je nový pojem nový, ale z istých aspektov rozpracovania stále moderný. Slovo komunikácia pochádza latinčiny. Podľa E. Višňovského /Komunikačná dimenzia ľudského bytia 1995, 18/ termín komunikácia znamená odovzdávanie, sprostredkovanie informácií, stavov, hodnôt, citov, ... ale aj spájanie styk, súvislosť. V spojení s jazykom ide o dorozumievanie – rečový styk. Môže však znamenať aj prenos , výmenu, kódovanie znakových systémov a informácia. Pre komunikačný proces sú podľa J. Mistríka /Vektory komunikácia, Bratislava, FF UK 1990/ príznačné tri závažné momenty:
1. komunikácia je proces s permanentnou interakciou
2. proces, ktorý prebieha aj vtedy, keď sa zdá, že jeden z jeho účastníkov mlčí
3. konkrétny komunikačný proces /akt/ je neopakovateľný.
Vektormi /nosičmi/ komunikácie sú:
1. komunikanti
2. komunikačná situácia
3. forma kontaktu
4. výrazové prostriedky
5. komunikačný zámer
Človek je bytosť komunikatívna. Komunikovať je pre neho životnou potrebou. Jeho
Každodenné bytie je spolubytím s inými. Pri komunikácii však nejde len o to , „ čo „ komunikujeme,
ale aj „ ako „komunikujeme. Komunikáciu rozlišujeme z viacerých hľadísk :
1. aspekt dyadickosti – dobrovoľná komunikácia / osobné vzťahy/
- formálna komunikácia / vynútená spoločenskou nevyhnutnosťou/
2. podľa realizácie – sféra verejná / formálne, oficiálne pracovné vzťahy/
- sféra súkromná / osobné, citové vzťahy s neformálnou, empatickou
komunikáciou /
3. podľa potreby komunikácie – potreba prostriedku / zameranie na iného človek/
- potreba cieľa / zameranie na osvojovanie si predmetov ako cieľ svojho konania/
V komunikácii detí na konci obdobia mladšieho školského veku tvoria adjektíva približne
3% použitých slov. Okrajové zastúpenie adjektív v spontánnych prehovoroch sa spája s obmedzenou variabilitou výrazu.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kesselová Jana: Adjektíva v jazykovom systéme a v komunikácii. Slovenský jazyk a literatúra v škole, s.37-41, č.1-2/1998-1999, Berta Jozef: Novšie pohľady na problematiku komunikácie. Slovenský jazyk a literatúra v škole, s. 206-209, č. 7-8/1997-1998, Mistrík, J: Frekvencia slov v slovenčine. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1969, Klimovič Martin: Kompozičné a štylizačné zručnosti žiakov 1. stupňa ZŠ. Slovenský jazyk a literatúra v škole, s. 40-49, č. 1-2/2001-02
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.