referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Ciele predmetu prírodoveda
Dátum pridania: 19.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ma3105
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 921
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Príroda poskytuje množstvo podnetov, inšpirácii na hry. Deti už od malička prichádzajú do kontaktu s množstvom prírodnín, pozorujú zvieratká, pozorujú prírodné javy a deje. Dieťa sa dožaduje vysvetlenia prírodného alebo spoločenského javu, ktorí my dospelí považujeme za samozrejmosť. Získava množstvo skúseností, vytvára si mnohokrát mylné predstavy o prírodných zákonitostiach a rodičia alebo starší súrodenci, ak im ich nevedia vysvetliť utvrdzujú ich v ich mylnej predstave alebo načrtnú vlastné prijateľné vysvetlenie. Preto je potrebné usmerniť myslenie dieťaťa, systematickým prístupom na vyučovaní, kde sa prírodovedná skúsenosť mení na prírodovedné vyučovanie. S nástupom do školy upadá záujem o poznanie prírodného sveta. Úlohou školy je príťažlivou formou vzbudiť a udržať záujem o dianie v prírode a spoločnosti, povzbudiť žiaka skúmať prečo je to tak dané, na akom princípe ten dej funguje.
V súvislosti so stúpajúcim spoločenských významom prírodných vied a prenikaním ich vplyvu do každodenného života vyplynula potreba zaviesť už na 1. stupni ZŠ samostatný vyučovací predmet prírodoveda. Prírodoveda tvorí prechod medzi prvoukou v 1. A 2. Ročníka a medzi jednotlivými prírodovednými vyučovacími premetmi na II. Stupni ZŠ. Svojím vnútorným logickým usporiadaním nesleduje len jednotlivé izolované poznatky alebo vymedzené okruhy informácií o prírode, prírodných dejoch, človeku a technike, ale naopak zdôrazňuje súvislosti javov a vecí, ich vzťahy k človeku, dynamiku skutočnosti a jej postupné poznávanie. Prírodoveda je komplexný prírodovedný vyučovaní predmet, ktorý v sebe zahŕňa východiská jednotlivých prírodných vied / fyziky, chémie, geológie a biológie/ na skúmanie skutočnosti.
So zreteľom na vývinové osobitosti žiakov mladšieho školského veku musí sa vyučovanie prírodovedy zakladať predovšetkým na konkrétnych činnostiach žiakov, na manipuláciách s prírodninami, na priamom pozorovaní okolitej skutočnosti, na využívaní skúseností z každodenného života.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Metodická príručka na vyučovanie prírodovedy v 3. Roč. ZŠ, SPN Bratislava 1986, J. Hanzlíková – Máme doma žiaka, Dieťa 5/97, D. LeHardová: Príroda okolo nás, Mladé letá 1982
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.