referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Charakteristika zmien v jednotlivých prvkoch systému celoživotného vzdelávania
Dátum pridania: 11.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dusdos
 
Jazyk: Nemčina Počet slov: 669
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

na ZŠ) (na konci každého ročníka umožniť prijať a vyradiť žiakov pre prospech) a zmenit sposob prijímania
- obsah vzdelávania bude nutné zreorganizovať tak aby celky boli prepojené a poskytovali všeobecné vzdelanie členenie: a) poznanie národného a svetového kultúrneho dedičstva, globálne problémy
b) poznanie spoločenského a prírodného prostredia
c) rozvoj komunikačných schopností
d) poznanie informačných technológií a ich použitie
e) sprostredkovanie vedomostí a zručností a ich použitie a uplatnenie
f) ovládanie cudzích jazykov
- obsah viac členiť, aby bolo možné uspokojiť žiakov s rozličnými záujmami, odstráni sa tým preťaženosť spôsobená množstvom neužitočných poznatkov

- realizovať pomaturitné a nadstavbové štúdiá aj na gymnáziach, tam kde je to možné
- vytvoriť systém monitorovania kvality vzdelávania (najmä po ukončení jednotlivých stupňov, najlepšie na začiatku nasledujúceho ročníka)
- objektivizovať štátnu maturitnú skúšku


Odborné stredné školy
- využiť a posilniť prednosti doterajšieho systému
- prispôsobiť odborné vzdelávanie požiadavkam európskeho trhu práce
- poskytnúť vyššiu úroveň všeobecného a odborného vzdelávania
- skvalitniť pracovnú silu (lebo je kľúčom produktivity)
- vnímať odborné vzdelanie ako zdroj zamestnanosti a konkurencieschopnosti
- cielenie prípravy aj na malé a stredné podniky
Pre absolventov SOŠ a SOU je dôležitá pripravenosť na celoživotnú zamestnanosť a na celoživotné vzdelávanie.
SOŠ a SOU sa pretransformujú do nových SOŠ.
V inovácii SOŠ je zahrnutá aj redukcia a inovácia odborov (mohlo by ich byt cca 20, zodpovedajúcich odvetviam hospodárstva).
Nová SOŠ bude poskytovať rôzne úrovne všeobecného a odborného vzdelania:
- programy kratšie ako 4 roky budú končiť záverečnou skúškou
- programy 4 až 5 ročné budú končiť maturitnou skúškou
- budu pracovať aj na terciarnej sfére, t.j. budú zabezpečovať pomaturitné a nadstavbové štúdium (aj pre absolventov gymnázií, ktorí nebudu pokračovať na VŠ). Ak získajú akreditáciu, môžu poskytovať aj štvrtú úroveň odborného vzdelávania a budú sa podieľať aj na celoživotnom vzdelávaní a to rozširovaním a zvyšovaním kvalifikácie a tiež rekvalifikáciou.
Nová SOŠ
- 1.roč. bude koncipovaný ako orientačný pre možnosť oddialenia rozhodnutia sa o budúcom povolaní alebo prestupe na iný odbor, či prestupe na gzmnázium, teda jeho obsah bude porovnateľný s 1.roč. gzmnázií
- rozdelenie výučby:
v 1.roč. dôraz na všeobecné vzdelanie
v 2.roč. všeobecné vzdelanie spojené s predprofesijnou prípravou
v 3 až 4.roč. popri všeobecných predmetoch bude uskutočňovaná príprava v odbore (teoreticka i prakticka) (na skvalitnenie praktickej pripravenosti sa budu budovať výcvikové centrá odbornej prípravy)

Hodnotiť a akreditovať vzdelávacie štandardy a programy bude Národná kurikulárna rada.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.